Ulkomailla syntyneet

Suomessa asuvien ulkomailla syntyneiden henkilöiden määrä oli lähes 421 000 vuonna 2020, eli 7,6 prosenttia koko väestöstä. Tältä sivulta löydät tietoa väestöstä syntymämaan mukaan. Sivulla tarkastellaan erityisesti ulkomailla syntynyttä väestöä, sen kokoa, ikärakennetta ja sukupuolijakaumaa. Eri aiheita löydät alla olevilta välilehdiltä. Klikkaamalla kuvioita suuremmaksi löydät lisävalintoja (esim. kopioitava kuva, näytä taulukkona, jne.).

Määrä maittain

Klikkaamalla kuviota löydät lisää selausvalintoja eri syntymämaiden mukaan.

 Ulkomailla syntyneet - Väestö syntymämaan mukaan 1990-2016

Vuoden 2020 lopussa ulkomailla syntyneitä oli lähes 421 000. Määrä kasvoi edellisestä vuodesta vajaalla 17 000 hengellä, eli 4,1 prosenttia. Ulkomailla syntyneiden osuus oli vuoden lopussa 7,6 prosenttia koko väestöstä.

 Ulkomailla syntyneet - Suurimmat syntymämaaryhmät 2016

Ulkomailla syntyneistä selvästi suurimmat ryhmät ovat entisessä Neuvostoliitossa, Virossa ja Ruotsissa syntyneet. Entisessä Neuvostoliitossa syntyneitä henkilöitä oli hieman yli 59 000 vuonna 2020. Seuraavaksi eniten Suomessa asui Irakissa, Venäjällä, Kiinassa, Somaliassa ja Thaimaassa syntyneitä, joita oli yli 11 000 henkeä kussakin ryhmässä..

Ikärakenne

Alla olevista kuvioista löydät tietoja ulkomailla syntyneiden ikärakenteesta: lasten, työikäisten ja eläkeläisten osuudet eri syntymämaaryhmissä sekä väestöpyramideja. Lisää maahanmuuttajataustaisen väestön ikärakenteesta täällä.

 Ulkomailla syntyneet - Lasten (0-14-vuotiaat) osuus (%) eri syntymämaaryhmissä 2016

 Ulkomailla syntyneet - Työikäisten (15-64-vuotiaat) osuus (%) eri syntymämaaryhmissä 2016

Ulkomailla syntyneet -  Eläkeikäisten (yli 64-vuotiaat) osuus (%) eri syntymämaaryhmissä 2016

 Ulkomailla syntyneiden ikärakenne 2016

 Suomessa syntyneiden ikärakenne 2016

Sukupuolijakauma

Alla olevassa kuviossa esitetään miesten osuus (%) eri syntymämaaryhmissä. Lisätietoa maahanmuuttajataustaisen väestön sukupuolijakaumasta täällä.

 Ulkomailla syntyneet - Miesten osuus (%) eri syntymämaaryhmissä 2016