FIONA-etäkäyttöjärjestelmä

FIONA-etäkäyttöjärjestelmä on tietoturvallinen tutkimusaineistojen käsittely-ympäristö tutkimuksessa tarvittaville yksikkötason aineistoille, kuten Tilastokeskuksen mikroaineistoille.

FIONAn käytöstä tehdään sopimus useimmiten käyttölupahakemuksen yhteydessä. FIONAn käyttö maksullista.

FIONAn huoltokatkot

  • 11.8.2021
  • 15.9.2021
  • 13.10.2021
  • 10.11.2021
  • 15.12.2021

FIONAn tiedotteet

Fionan uusi osoite on https://fiona.stat.fi

Fionan osoite on https://fiona.stat.fi ja vanha osoite (https://eta2.csc.fi) poistuu käytöstä 11.8.2021 huoltokatkossa. Vanha osoite uudelleenohjaa liikenteen uuteen osoitteeseen. Joissain organisaatioissa voi olla tarve sallia palomuurissa ulos lähtevä liikenne uuteen osoitteeseen.

Mikroaineistojen käyttö FIONAssa

Tutkija avaa työasemaltaan suojatun yhteyden (esim. VPN) FIONAan Tilastokeskuksen hallinnoimalle palvelimelle. Etäyhteys tulee ottaa etäkäyttösopimuksen tehneen organisaation kautta. 

FIONAssa työskennellään selainikkunaan avautuvan työpöydän kautta. FIONA on suljettu järjestelmä eli käyttäjän ja ympäristön välillä ei siirry muuta tietoa kuin näytön kuva sekä näppäimistö- ja hiirisyöte. 

Tutkimustuloksia tai muuta materiaalia saa siirtää järjestelmästä pois vain tarkistusmenettelyn kautta. Tarkistuksella varmistetaan, että julkaistavista tiedoista ei voida tunnistaa henkilöitä tai yrityksiä. 

Tilastokeskuksen aineistojen lisäksi FIONAssa on mahdollista yhdistellä myös muiden viranomaisten aineistoja samassa ympäristössä. Laskenta- ja tallennuskapasiteettia FIONAssa on käytettävissä tarpeen mukaan. FIONAssa on myös useita analyysiohjelmia, kuten STATA, R, Python, SAS ja SPSS.  

Tarkempia käyttöohjeita on oheisessa tiedostossa: FIONA-etäkäyttöjärjestelmän käyttäminen (pdf)

Kirjautuminen FIONAan

Etäkäyttöjärjestelmään kirjaudutaan federoiduilla tunnistuspalveluilla, joista käytössä ovat

  • Suomi.fi
  • Valtion tunnistuspalvelu
  • Haka
  • EduGain.

FIONA-etäkäyttöjärjestelmän kirjautumisohje (pdf) 

Kirjaudu FIONAan.

Palvelun ylläpito ja laskutus

FIONAn teknisestä ylläpidosta vastaa Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoima CSC - Tieteen tietotekniikan keskus.  Tilastokeskus vastaa etäkäyttöjärjestelmän ylläpidosta virka-aikana, ja asiakkaan tekninen yhteyshenkilö auttaa ongelmatilanteissa.

Järjestelmän käytöstä laskutetaan tutkijapalveluiden hinnaston mukaisesti.

Miten tutkimusaineistojen etäkäyttäjäksi pääsee?

Organisaatiosopimus tutkimusaineistojen etäkäytöstä

Jotta tutkija voi työskennellä FIONA-etäkäyttöjärjestelmässä, tutkijan organisaation tulee solmia etäkäyttösopimus Tilastokeskuksen kanssa. Käyttölupahakemuksen käsittelyn yhteydessä tutkijapalvelut toimittavat asiakkaalle täytettäväksi etäkäytön organisaatiosopimuksen sekä selvityspyynnön organisaation etäyhteyteen liittyvistä tietosuoja- ja tietoturvakäytännöistä.

Asiakas vastaa siitä, että tutkijoiden käytössä olevat työtilat soveltuvat tutkimus- ja etäkäyttöön ja että niissä voidaan käsitellä aineistoja siten, ettei aineistojen tietosuoja vaarannu. Tilastokeskuksella tulee olla mahdollisuus tutustua asiakkaan työtiloihin.

Etäkäytön organisaatiosopimuksessa määritellään organisaation etäkäyttöön liittyvistä hallinnollisista ja teknisistä asioista vastaavat yhteyshenkilöt. Yhteyshenkilön tulee osallistua etäkäyttöön liittyviin koulutuksiin.

Käyttäjä- ja työtilakohtainen sopimus

Jokaisen etäkäyttäjän tulee toimittaa käyttäjä- ja työtilakohtainen etäkäyttösitoumus Tilastokeskukseen ennen etäkäytön aloittamista. Kaikki etäkäyttöpaikat osoitteineen on ilmoitettava etäkäyttösitoumuksella. 

Tutkijan on mahdollista hakea lupaa etäkäyttöjärjestelmän käyttämiseen myös kotoa tai ulkomailta (EU-maat ja EU:n ulkopuoliset maat, joiden tietosuojan tason EU komissio on tunnustanut riittäväksi). Ulkomailta käyttöä varten tutkimushankkeella tulee olla yhteys suomalaiseen organisaatioon. Lisäksi tutkimushankkeen käyttöluvalla tulee olla maininta etäkäytöstä ulkomailla.

Asiakasorganisaatio vastaa työntekijänsä etätyöstä ja etätyöyhteydestä.

Jos etäkäyttöpaikkaa on tarvetta vaihtaa

Jos haluat pääsyn etäkäyttöön Suomessa muusta kuin etäkäyttösitoumuksella aiemmin ilmoitetusta osoitteesta tai työpisteestä, sinun tulee toimittaa uusi etäkäyttösitoumus. Pyydä sitoumuslomake tutkijapalveluilta, ja lähetä lomake hyväksyttäväksi sähköpostitse osoitteeseen tutkijapalvelut@stat.fi. 

Etäkäytön uudesta osoitteesta voi aloittaa vasta, kun tutkijapalvelut on kuitannut sitoumuksen hyväksytyksi. 

Etäyhteyden avaaminen

Tilastokeskus avaa yhteyden etäkäyttöjärjestelmään asiakkaan määrittelemistä IP-osoitteista ja toimittaa ohjeet etäkäyttöjärjestelmän käytöstä.