Skräddarsydda tjänster

Våra skräddarsydda tjänster är färdiga helheter som kan bearbetas enligt dina behov. På tjänsternas sidor får du mer information om innehållet och om hur du beställer tjänster. 

Konjunkturtjänsten för kunder
Statistikuppgifter som beskriver konjunkturutvecklingen inom affärsverksamheten
SeutuNet
Statistikuppgifter om ekonomiska regioner och kommuner