Beställning och prislista

Beställning

Beställ Rutdatabasen med epost. Specificera ditt behov (önskad rutstorlek, användningssyfte (bas- eller kommersiell användning) samt antal licenser) i meddelandet, så skickar vi dig ett avtal över informationstjänst för underteckning.

Du också be om tilläggsuppgifter över Rutdatabasens innehåll, pris på axplock och beställa Rutdatabasens demomaterial med epost.

Prislista

Rutdatabasens licenspriser för basanvändning är följande:

Antal licenser Rutstorlek
250 m x 250 m 1 km x 1 km 5 km x 5 km
1 4 800 € 3 440 € 1 720 €
2-4 8 300 € 5 950 € 2 970 €
5-9 12 700 € 9 100 € 4 550 €
10 eller flera enligt avtal

Moms på 24 % tillkommer.

Antalet licenser som krävs bestäms av antalet användare i organisationen som samtidigt använder Rutdatabasens ursprungliga utgifter. Personer som använder sig av rapporter, applikationer eller liknande som baserats på de ursprungliga uppgifterna, räknas inte som användare.

Axplock från vissa områden eller datagrupper kan också beställas. Då räknas prisen separat utgående från befolkningsmängden i området och/eller datagruppernas antal. Be om en kostnadsberäkning för ett axplock med epost.

För annan användning än enligt basanvändning, t.ex. konsultation eller kommersiell användning, räknas priserna separat. I huvudsak debiteras dubbelt pris för kommersiell användning.

Uppdateringsrabatten är 15 % av listpris till innehavare av föregående års version av Rutdatabasen.

Vid beställning av två rutstorlekarna (hela Rutdatabasen) är rabatten 50 % på priset av databasen för den med den större rutstorleken.

Användningssyfte och -villkor

Basanvändning

Med basanvändning avses användning av Rutdatabasen inom organisationen. Rutdatabasens ursprungliga uppgifter får ej överlåtas eller återförsäljas.

Kommersiell eller konsultationsanvändning

Med kommersiell användning eller konsultation avses tillfällen då Rutdatabasens uppgifter ingår i utredningar gjorda för tredje part. Rutdatabasens ursprungliga uppgifter får ej dock överlåtas eller återförsäljas till tredje part. Uppgifter som överlåts bör vara aggregerade eller på annat sätt redigerade.

Statistikcentralens allmänna avtalsvillkor