Päivitykset ja muutokset

Ruututietokanta 2023 valmistunut ja tilattavissa (23.10.2023)

  • Tietokannan tietoryhmään Asukkaiden koulutusaste on tehty muutoksia, joista on kerrottu täällä.

Ruututietokanta 2023 julkaistaan viikolla 43 (16.10.2023)

Ruututietokanta 2022 on valmistunut ja tilattavissa (21.11.2022)

  • Ruututietokanta on saatavilla myös OGC GeoPackage -tiedostona.

Ruututietokanta 2021 on valmistunut ja tilattavissa (29.11.2021)

  • Ruututietokanta 2021 on valmistunut ja tilattavissa. Tietokantaan on tehty muutoksia, joista on kerrottu täällä.

Ruututietokanta 2020 on valmistunut ja tilattavissa (20.11.2020)

  • Tietoryhmään Talouksien koko ja elämänvaihde on käyttäjien pyynnössä lisätty kaksi uuttaa muuttujaa: Yksinasuvat sekä Yhden vanhemman lapsitaloudet.

Ruututietokanta 2019 on valmistunut ja tilattavissa (2.12.2019)

Ruututietokanta 2019 julkaistaan 2.12.2019 (27.11.2019)

  • Ruututietokanta 2019 julkaistaan 2.12.2019. Tietokannan tietoryhmään Asukkaiden pääasiallinen toiminta on tehty muutoksia, joista on kerrottu täällä.

Ruututietokanta 2018 on valmistunut (30.11.2018)

  • Ruututietokanta 2018 on valmistunut ja tilattavissa. Tietokantaan on tehty muutoksia, joista on kerrottu täällä.

Muutoksia Ruututietokantaan 2018 (8.11.2018)

Ruututietokannan 2018 päivitys on meneillään ja aineisto valmistuu marras-joulukuun taitteessa. Aineistoon on tulossa muutamia muutoksia edellisvuosiin verrattuna:

Aineistoon lisätään uusi, ruutua identifioiva yksilöllinen tunnus (grid_id), joka muodoltaan vastaa Inspire-aineistossa käytettyä tunnusta. Tunnus sisältää ruutukoon sekä pohjois- ja itäkoordinaatit (esim. 250mN674400E31725). Aineistossa säilyy myös vanha ruututunnus (esim. 1556230).

Asukkaiden pääasiallinen toiminta (PT) –tietoryhmästä on poistettu muuttujat ”Työvoima” ja ”Työvoiman ulkopuolella olevat”. Kyseiset muuttujat ovat jatkossa tietosuojauksen muuttumisen johdosta laskettavissa suoraan aineistosta, silloin kuin ruudussa on riittävästi tapauksia.

Tietosuojaa on tarkennettu seuraavasti:

  • Asukasrakenne (HE) –tietoryhmän tiedot ovat jatkossa suojattu, jos ruudussa on vähemmän kuin kolme asukasta. Perusjoukko (asukkaat yhteensä) näytetään edelleen suojaamattomana.
  • Rakennukset ja asuminen (RA) –tietoryhmän tiedot asunnoista ovat jatkossa suojattu, jos ruudussa on vähemmän kuin kolme asuntoa (tai vain yksi asuinrakennus, kuten aikaisemminkin). Perusjoukot (kesämökit yhteensä, rakennukset yhteensä) näytetään edelleen suojaamattomina.
  • Työpaikat toimialoittain (TP) –tietoryhmän tiedot ovat jatkossa suojattu, jos ruudussa on vähemmän kuin kolme työpaikkaa. Perusjoukko (työpaikat yhteensä) näytetään edelleen suojaamattomana.
  • Asukkaiden pääasiallinen toiminta (PT) –tietoryhmän tiedot ovat jatkossa suojattu, jos ruudussa on vähemmän kuin kymmenen asukasta. Perusjoukko (asukkaat yhteensä) näytetään edelleen suojaamattomana. Aikaisemmin suojaamattomat muuttujat ”Työvoima” ja ”Työvoiman ulkopuolella olevat” on poistettu aineistosta.

Päivitetty 23.10.2023