Uppdateringar och ändringar

Rutdatabasen 2023 är färdig (23.10.2023)

  • Det har skett några förändringar i datagruppen Invånarnas utbildningsnivå, läs mera om förändringarna här.

Rutdatabasen 2022 är färdig (21.11.2022)

  • Rutdatabasen finns även tillgänglig som OGC GeoPackage -fil.

Rutdatabasen 2021 är färdig (29.11.2021)

  • Uppdateringen av Rutdatabasen 2021 är färdig. Det har skett förändringar i datainnehållet, läs mera om förändringarna här.

Rutdatabasen 2020 är färdig (20.11.2020)

  • På användarnas begäran har två variabler lagts till i datagruppen Hushållens storlek och livsfas: Ensamstående hushåll samt Barnhushåll med en vuxen.

Rutdatabasen 2019 är färdig (2.12.2019)

Rutdatabasen 2019 publiceras 2.12.2019 (27.11.2019)

  • Ruotdatabasen 2019 publiceras 2.12.2019. Det har skett några förändringar i datagruppen Invånarnas huvudsakliga verksamhet, läs mera om förändringarna här.

Rutdatabasen 2018 är färdig (30.11.2018)

  • Uppdateringen av Rutdatabasen 2018 är färdig. Det har skett förändringar i datainnehållet, läs mera om förändringarna här.

Rutdatabasen 2017 är färdig (29.11.2017)

  • Uppdateringen av Rutdatabasen 2017 är färdig. Uppgifterna om invånarnas utbildningsnivå är två år nyare än i föregående Rutdatabas. 

Senast uppdaterad 23.10.2023