Koko Suomen juhla

Suomi Finland 100 -lippu

Kuva: Suomi 100/Leena Koskela

Itsenäisen Suomen juhlavuosi oli koko kansan juhla. Juhlintaa koordinoi valtioneuvoston kanslian Suomi 100 -hanke, mutta juhla tehtiin yhdessä monen ihmisen, organisaation ja yhdistyksen voimin.

Tilastokeskus teki juhlavuosihankkeelle Suomi 100 -seurantatutkimuksen vuosina 2015–2018. Suomalaisten mielestä

  • juhlavuosi oli onnistunut
  • itsenäisyyden juhlinta oli aiempaa iloisempaa
  • yhteenkuuluvuuden tunne yhteiskunnassa voimistui
  • Suomen maine maailmalla vahvistui.

 

Suomi 100 -juhlavuosi onnistui ja vaikutti laajasti (12.4.2018)

Suomi 100 -juhlavuoden laajuus ja vaikutukset historiallisen suuria (25.9.2018)

Suomi 100 -raportti

100 tasa-arvotekoa – yhdessäwww.tasaarvo100.fi

Tilastokeskus oli mukana Suomen itsenäisyyden satavuotisjuhlavuoden ohjelmaan kuuluvassa 100 tasa-arvotekoa -hankkeessa, jossa tehtiin konkreettisia tekoja tasa-arvon edistämiseksi.

Tilastokeskus osallistui hankkeeseen parantamalla tasa-arvoa koskevan tilastotiedon saatavuutta ja näkyvyyttä. Tilastokeskus sitoutui kehittämään erityisesti tasa-arvon teemasivuston tietosisältöjä ja sen ajantasaisuutta sekä tasa-arvotiedon löydettävyyttä.

Lue lisää tasa-arvoteoista

Tilastotietoa sukupuolten tasa-arvosta