Sijoittumispalvelu

Sijoittumispalvelu on Tilastokeskuksen maksullinen tilastopalvelu, joka sisältää tietoja tutkinnon suorittaneiden työllistymisestä, jatko-opinnoista sekä alueellisesta sijoittumisesta. Palvelu muodostuu viidestä itsenäisestä tilastotietokannasta, jotka ovat: Peruskoulut ja lukiot, Ammatillinen toinen aste, Ammattikorkeakoulut, Yliopistot sekä Koulutettu työvoima. Neljä ensimmäistä kokonaisuutta keskittyvät kuvaamaan vastavalmistuneiden sijoittumista. Koulutettu työvoima -tilastotietokanta kuvaa puolestaan työikäisen väestön koulutus- ja ikärakennetta sekä työvoiman alueellista sijoittumista.

Päivitetty 15.5.2015