Boende

Innehåll

Byggnader och fritidshus

Användingssyfte 1980 1990 2000 2010 2019 2020 1)
  Tusen          
Bostadsbyggnader 840 1 005 1 111 1 235 1 308 1 319
Fristående småhus 773 908 993 1 102 1 163 1 170
Rad- och kedjehus 23 53 66 76 83 84
Flervåningsbostadshus 44 45 52 57 62 65
Övriga byggnader 92 158 189 211 230 217
Fritidshus 252 368 451 489 512 508
Bastur 2) 548 932 1 212 1 502 1 686 1 720

Korrigering 4.6.2021. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

1) Hustypen baserar sig på byggnadsklassificeringen 2018.
2) Bara bastur i lägenheter. Det sammanlagda antalet bastur uppgår totalt till fler än 2,3 miljoner i slutet av år 2020.

Källa: Statistikcentralen, Bostäder och boendeförhållanden

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 4.6.2021

Bostadshushåll 2020

Alla personer som stadigvarande bor i samma bostadslägenhet bildar ett bostadshushåll

Bostads­hushållets storlek Totalt % Egnahems- och parhus Radhus Flervånings­hus Övriga byggnader
1 person 1 254 300 45,3 251 656 171 840 804 732 26 072
2 personer 899 757 32,5 427 036 120 246 342 324 10 151
3 personer 273 769 9,9 148 301 40 791 81 876 2 801
4+ personer 338 853 12,2 228 785 41 793 65 328 2 947
Totalt 2 766 679 100 1 055 778 374 670 1 294 260 41 971

Områdesindelningen enligt 1.1.2021.

Källa: Statistikcentralen, Bostäder och boendeförhållanden

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 25.5.2021

Bostäder och boendeförhållanden

  1990 2000 2010 2019 2020 1)
Bostäder totalt, tusen    2 210       2 512       2 808       3 076       3 124   
Fristående småhus, %    42,3       40,3       40,5       37,9       37,7   
Rad- och kedjehus, %    11,8       13,5       13,6       13,5       13,4   
Flervåningsbostadshus, %    42,5       43,5       44,0       46,9       47,0   
Upplåtelseform                                        
Ägarbostad, %    66,8       58,1       59,2       55,6    55,2
Hyresbostad, %    24,7       30,8       29,3       32,8    32,7
Bostadsrättsbostad, %    . .       1,0       1,3       1,6    1,6
Annan upplåtelseform eller okänd, %    8,4       10,1       10,3       10,0    10,4
Golvyta per bostad, m2    74,4       76,5       79,5       79,3       79,4   
Permanent bebodda, tusen    2 037       2 295       2 537       2 734       2 767   
Bostadsyta m2/person 31,4    35,3 39,1 41,0 41,3
Trångbodda personer 2), % 30,4 23,7 17,9 16,5 16,1

Korrigering 10.8.2021. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

1) Hustypen baserar sig på byggnadsklassificeringen 2018.
2) Fler än 1 person per rum, exkl. köket.

Källa: Statistikcentralen, Bostäder och boendeförhållanden

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 7.12.2021

Priser på lägenheter i flervåningshus

Uppgifterna om gamla bostäder baserar sig på skatteförvaltningens material, uppgifterna om nya bostäder på Centralförbundet för Fastighetsförmedlingens och Statistikcentralens material

  Gamla lägenheter Nya lägenheter
År Huvudstads-
regionen
Övriga
Finland
Huvudstads-
regionen
Övriga
Finland
  Skuldfria genomsnittliga kvadratmeterspriser, €/m2
2015 3 515 1 588 5 111 3 452
2016 3 584 1 582 5 168 3 733
2017 3 718 1 598 5 206 3 859
2018 3 874 1 598 5 450 3 997
2019 3 966 1 590 5 873 4 073
2020 4 152 1 590 6 262 4 238

Källa: Statistikcentralen, Aktiebostadspriser

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 4.5.2021

Realprisindex för gamla lägenheter i flervåningshus

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Aktiebostadspriser

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 4.5.2021

Fastighetspriser

  Egnahemshus   Tomter för egnahemshus  
År Medel-
pris
Nominalpris-
­index
Realpris-
­index
Medel-
pris
Nominalpris-
­index
Realpris­-
index
  €/m2 2015 = 100 2015 = 100 €/m2 2015 = 100 2015 = 100
2015 1 541 100,0 100,0 18,6 100,0 100,0
2016 1 549 100,1 99,8 21,2 98,1 97,8
2017 1 560 98,8 97,7 22,7 97,9 96,9
2018 1 545 96,9 95,0 23,5 103,2 101,1
2019 1 588 96,0 92,9 22,4 100,0 96,9
2020 1 629 97,4 94,0 23,1 107,6 103,9

Källa: Statistikcentralen, Fastighetspriser

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 15.4.2021

Genomsnittliga hyror för hyresbostäder

  Fritt finansierade bostäder Aravalägenheter
År Huvudstads-
­regionen
Övriga
Finland
Huvudstads-
­regionen
Övriga
Finland
  €/m2/mån. €/m2/mån. €/m2/mån. €/m2/mån.
2015 16,87 11,22 12,19 10,39
2016 17,49 11,51 12,42 10,51
2017 18,39 12,29 12,74 10,72
2018 18,78 12,58 12,98 10,80
2019 19,29 12,85 13,10 10,92
2020 20,12 12,99 13,29 11,05

Källa: Statistikcentralen, Bostadshyror

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 15.4.2021

 

Ämnesområde: Boende

Senast uppdaterad 7.12.2021