Boende

Innehåll

Byggnader och fritidshus

  1980 1990 2000 2010 2016 2017 2018 2019
  Tusen       
Bostadsbyggnader 840 1 005 1 111 1 235 1 290 1 294 1 301 1 308
  Fristående småhus 773 908 993 1 102 1 150 1 152 1 157 1 163
  Rad- och kedjehus 23 53 66 76 81 81 82 83
  Flervåningsbostadshus 44 45 52 57 60 61 61 62
Övriga byggnader 92 158 189 211 222 229 230 230
Fritidshus 252 368 451 489 503 507 510 512
Bastur 1) 548 932 1 212 1 502 1 631 1 651 1 671 1 686

1) Bara bastur i lägenheter. Det sammanlagda antalet bastur uppgår totalt till fler än 2,3 miljoner i slutet av år 2019.

Källa: Statistikcentralen, Bostäder och boendeförhållanden

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 27.5.2020

Bostadshushåll 2019

Alla personer som stadigvarande bor i samma bostadslägenhet bildar ett bostadshushåll

Bostads-
hushållets
storlek
Alla
hustyp
% Fristående
småhus
Rad- och
kedjehus
Flervånings-
bostadshus
Annan
byggnad
1 person 1 221 456 44,7 250 216 167 880 777 273 26 087
2 personer 891 582 32,6 422 717 118 647 339 784 10 434
3 personer 276 942 10,1 150 315 41 275 82 377 2 975
4 personer 225 285 8,2 147 233 31 215 45 081 1 756
5 personer 81 706 3,0 59 208 8 366 13 364 768
6+ personer 37 248 1,4 27 506 2 613 6 541 588
Totalt 2 734 219 100 1 057 195 369 996 1 264 420 42 608

Källa: Statistikcentralen, Bostäder och boendeförhållanden

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 27.5.2020

Bostäder och boendeförhållanden

  1990 2000 2010 2017 2018 2019
Bostäder totalt, tusen 2 210 2 512 2 808 3 003 3 042 3 076
Fristående småhus, % 42,3 40,3 40,5 38,6 38,3 37,9
Rad- och kedjehus, % 11,8 13,5 13,6 13,6 13,5 13,5
Flervåningsbostadshus, % 42,5 43,5 44,0 45,9 46,4 46,9
Upplåtelseform            
Ägarbostad, % 66,8 58,1 59,2 56,8 56,1 55,6
Hyresbostad, % 24,7 30,8 29,3 31,7 32,3 32,8
Bostadsrättsbostad, % . . 1,0 1,3 1,5 1,6 1,6
Annan upplåtelseform eller okänd, % 8,4 10,1 10,3 9,9 10,0 10,0
Golvyta per bostad, m2 74,4 76,5 79,5 79,8 79,5 79,3
Permanent bebodda, tusen 2 037 2 295 2 537 2 680 2 705 2 734
Golvyta per person, m2 31,4 35,3 39,1 40,5 40,8 41,0
Trångbodda personer 1), % 30,4 23,7 17,9 17,2 16,9 16,5

1) Fler än 1 person per rum, exkl. köket

Korrigering 20.11.2020. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Källa: Statistikcentralen, Bostäder och boendeförhållanden

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 21.10.2020

Priser på lägenheter i flervåningshus

Uppgifterna om gamla bostäder baserar sig på skatteförvaltningens material, uppgifterna om nya bostäder på Centralförbundet för Fastighetsförmedlingens och Statistikcentralens material

År Gamla lägenheter  Nya lägenheter 
  Huvudstadsregionen Övriga Finland Huvudstadsregionen Övriga Finland
  Skuldfria genomsnittliga kvadratmeterspriser, €/m2   
2015 3 515 1 588 5 111 3 452
2016 3 584 1 582 5 168 3 733
2017 3 718 1 598 5 206 3 859
2018 3 874 1 598 5 450 3 997
2019 3 966 1 590 5 873 4 073
2020 4 152 1 590 6 262 4 238

Källa: Statistikcentralen, Aktiebostadspriser

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 4.5.2021

Realprisindex för gamla lägenheter i flervåningshus

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Aktiebostadspriser

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 4.5.2021

Fastighetspriser

År Egnahemshus   Tomter för egnahemshus  
  Medelpris Nominalpris-
index
Realpris-
index
Medelpris Nominalpris-
index
Realpris-
index
  €/m2 2015 = 100 2015 = 100 €/m2 2015 = 100 2015 = 100
2015 1 541 100,0 100,0 18,6 100,0 100,0
2016 1 549 100,1 99,8 21,2 98,1 97,8
2017 1 560 98,8 97,7 22,7 97,9 96,9
2018 1 545 96,9 95,0 23,5 103,2 101,1
2019 1 588 96,0 92,9 22,4 100,0 96,9
2020 1 629 97,4 94,0 23,1 107,6 103,9

Källa: Statistikcentralen, Fastighetspriser

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 15.4.2021

Genomsnittliga hyror för hyresbostäder

År Fritt finansierade bostäder  Aravalägenheter 
  Huvudstads-
regionen
Övriga
Finland
Huvudstads-
regionen
Övriga
Finland
  €/m2/mån. €/m2/mån. €/m2/mån. €/m2/mån.
2015 16,87 11,22 12,19 10,39
2016 17,49 11,51 12,42 10,51
2017 18,39 12,29 12,74 10,72
2018 18,78 12,58 12,98 10,80
2019 19,29 12,85 13,10 10,92
2020 20,12 12,99 13,29 11,05

Källa: Statistikcentralen, Bostadshyror

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 15.4.2021

 

Ämnesområde: Boende

Senast uppdaterad 4.5.2021