Handel

Volymindex för försäljning inom handeln

Volymindex för handeln

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Omsättning inom handeln

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 4.9.2019

Omsättning inom handeln

  2015   2016   2017  
  mn € % mn € % mn € %
Bilhandel 15 178 13 16 487 14 17 439 15
Parti- och provisionshandel exkl.
  motorfordon och motorcyklar
61 468 54 61 747 53 61 993 53
Detaljhandel exkl. motorfordon 37 471 33 37 355 32 38 188 32
Totalt 114 117 100 115 589 100 117 620 100

Källa: Statistikcentralen, Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 18.12.2018

Import, export och handelsbalans

Import, export och handelsbalansKälla: Tullen

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 3.9.2019

De största import- och exportländerna 2018

  Import efter
ursprungsland
 
    Export efter
destinationsland
 
  mn € %     mn € %
Tyskland 10 377 15,6   Tyskland 9 631 15,1
Ryssland 9 234 13,9   Sverige 6 597 10,4
Sverige 7 223 10,8   Förenta Staterna 4 315 6,8
Kina 4 644 7,0   Nederländerna 4 308 6,8
Nederländerna 3 642 5,5   Kina 3 534 5,5
Förenta Staterna 2 208 3,3   Ryssland 3 327 5,2
Polen 2 063 3,1   Storbritannien 2 847 4,5
Estland 2 008 3,0   Belgien 1 937 3,0
Frankrike 2 002 3,0   Frankrike 1 791 2,8
Norge 1 897 2,8   Estland 1 761 2,8
Övriga länder 21 288 32,0   Övriga länder 23 634 37,1
Totalt 66 585 100   Totalt 63 682 100

Källa: Tullen

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 3.9.2019

Import och export efter produktgrupp 2018

Import mn € %
Produkter från kemisk industri 11 593 17,4
Produkter av el- och elektronikindustri 9 564 14,4
Produkter från gruvdrift och utvinning av mineral 8 579 12,9
Transportmedel 7 237 10,9
Maskiner och apparater 5 728 8,6
Övriga 23 884 35,9
Totalt 66 585 100
Export mn € %
Skogsindustriprodukter 13 094 20,6
Produkter från kemisk industri 12 328 19,4
Metaller och metallvaror 9 884 15,5
Maskiner och apparater 8 219 12,9
Produkter av el- och elektronikindustri 7 417 11,6
Övriga 12 740 20,0
Totalt 63 682 100

Källa: Tullen

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 3.9.2019

 

Ämnesområde: Handel

Senast uppdaterad 4.9.2019