Handel

Innehåll

Volymindex för försäljning inom handeln

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Omsättning inom handeln

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 11.3.2021

Omsättning inom handeln 1)

År Parti- och provisionshandel 2)  Detaljhandel 2)  Bilhandel 3)  Totalt 
  mn € % mn € % mn € % mn € %
2017 54 903 48 42 447 37 17 189 15 114 539 100
2018 63 045 53 37 955 32 17 907 15 118 906 100
2019 60 595 51 39 021 33 18 248 15 117 864 100

1) Företagsuppgifter baserade på uppgifter om företagsenhet
2) Exkl. motorfordon och motorcyklar
3) Handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar

Källa: Statistikcentralen, Struktur- och bokslutsstatistik över företag

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 21.12.2020

Import, export och handelsbalans

Innehållet tillgängligt i Excel-format
* preliminär uppgift
Källa: Tullen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 15.3.2021

De största import- och exportländerna 2020*

Import efter ursprungsland  
Land mn € %
Tyskland 9 342 15,7
Sverige 6 560 11,0
Ryssland 5 822 9,8
Kina 5 373 9,0
Nederländerna 3 086 5,2
Förenta Staterna 2 057 3,5
Estland 2 052 3,5
Polen 1 963 3,3
Frankrike 1 913 3,2
Italien 1 695 2,9
Övriga länder 19 556 32,9
Totalt 59 420 100
Export efter destinationsland  
Land mn € %
Tyskland 7 914 13,8
Sverige 6 018 10,5
Förenta Staterna 4 872 8,5
Nederländerna 3 869 6,7
Kina 3 038 5,3
Ryssland 3 011 5,3
Förenade kungariket 2 257 3,9
Frankrike 1 824 3,2
Estland 1 725 3,0
Belgien 1 690 2,9
Övriga länder 21 113 36,9
Totalt 57 332 100

* preliminär uppgift

Källa: Tullen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 15.3.2021

Import och export efter produktgrupp 2020*

Produktgrupp CPA 2008

Import mn € %
Produkter från kemisk industri 10 386 17,5
Produkter av el- och elektronikindustri 8 874 14,9
Transportmedel 6 324 10,6
Maskiner och apparater 5 987 10,1
Produkter från gruvdrift och utvinning av mineral 5 600 9,4
Övriga 22 249 37,4
Totalt 59 420 100
Export mn € %
Produkter från kemisk industri 10 603 18,5
Skogsindustriprodukter 10 270 17,9
Metaller och metallvaror 8 870 15,5
Maskiner och apparater 8 603 15,0
Produkter av el- och elektronikindustri 6 773 11,8
Övriga 12 212 21,3
Totalt 57 332 100

* preliminär uppgift

Källa: Tullen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad:15.3.2021

 

Ämnesområde: Handel

Senast uppdaterad 15.3.2021