Utbildning

Befolkning efter utbildningsnivå 2017

  Totalt % Kvinnor %
Den 15 år fyllda befolkningen 4 622 706 100 2 358 607 100
Antal personer som avlagt examen totalt 3 334 648 72,1 1 726 666 73,2
Andra stadiet 1 863 943 40,3 885 689 37,6
Specialyrkesutbildningsnivå 38 429 0,8 17 929 0,8
Lägsta högre nivå 436 426 9,4 268 435 11,4
Lägre högskolenivå 518 969 11,2 292 374 12,4
Högre högskolenivå 431 146 9,3 241 915 10,3
Forskarutbildningsnivå 45 735 1,0 20 324 0,9
Ingen examen efter grundnivå 1 288 058 27,9 631 941 26,8

Källa: Statistikcentralen, Befolkningens utbildningsstruktur

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 7.12.2018

Studerande och avlagda examina 2017

Utbildningssektor Studerande 1) Avlagda examina
För-, grund- och tilläggsutbildning i grundskola  556 742 57 609
Grund- och tilläggsutbildning för vuxna 4 160 838
Gymnasieutbildning 103 753 30 641
Yrkesutbildning 326 952 76 831
Yrkeshögskoleutbildning 141 254 26 304
Universitetsutbildning 153 262 31 014
Totalt 1 286 123 223 237

1) I utbildning som leder till examen. Uppgifterna om yrkesutbildning är från kalenderåret.
   Uppgifter om andra utbildningssektorer är enligt situationen 20.9.

Källa: Statistikcentralen, Studerande och examina vid läroanstalter

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 7.12.2018

Sysselsättningen bland utexaminerade ett år efter examen 2017

Sysselsättningen bland utexaminerade ett år efter examen 2016

Källa: Statistikcentralen, Placering efter utbildning

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 25.1.2019

 

Ämnesområde: Utbildning

Senast uppdaterad 16.7.2019