Utbildning

Innehåll

Befolkning efter utbildningsnivå

  2000 % 2010 % 2018 % 2019 %
Den 15 år fyllda befolkningen 4 244 782 100 4 487 599 100 4 635 685 100 4 654 256 100
Antal personer som avlagt examen totalt 2 520 455 59,4 3 004 903 67,0 3 399 532 73,3 3 435 385 73,8
Andra stadiet 1 526 023 36,0 1 737 248 38,7 1 885 053 40,7 1 892 279 40,7
Specialyrkesutbildningsnivå 2 913 0,1 20 808 0,5 41 471 0,9 44 372 1,0
Lägsta högre nivå 520 683 12,3 472 283 10,5 431 981 9,3 426 481 9,2
Lägre högskolenivå 217 221 5,1 395 862 8,8 542 023 11,7 557 666 12,0
Högre högskolenivå 230 367 5,4 342 598 7,6 450 497 9,7 464 953 10,0
Forskarutbildningsnivå 23 248 0,5 36 104 0,8 48 507 1,0 49 634 1,1
Ingen examen efter grundnivå 1 724 327 40,6 1 482 696 33,0 1 236 153 26,7 1 218 871 26,2

Källa: Statistikcentralen, Befolkningens utbildningsstruktur

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 19.1.2021

Studerande och avlagda examina

Utbildningssektor Studerande 1)   Avlagda examina  
  2018 2019 2018 2019
Utbildning pä grundnivå 565 516 569 283 57 698 59 765
Gymnasieutbildning 103 440 105 248 30 873 29 605
Yrkesutbildning 322 296 320 058 79 588 71 579
Yrkeshögskoleutbildning 142 022 142 157 27 965 28 099
Universitetsutbildning 153 429 153 767 30 773 31 707
Totalt 1 286 703 1 290 513 226 897 220 755

1) I utbildning som leder till examen. Uppgifterna om yrkesutbildning är från kalenderåret. Uppgifter om andra utbildningssektorer är enligt situationen 20.9.

Källa: Statistikcentralen, Studerande och examina vid läroanstalter

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 19.1.2021

Sysselsättningen bland utexaminerade ett år efter examen 2019

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Placering efter utbildning

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 19.2.2021

 

Ämnesområde: Utbildning

Senast uppdaterad 10.3.2021