Kultur och massmedier

Innehåll

Allmänna bibliotek 1)

  1990 2000 2010 2019 2020
Bibliotek, antal 1 151 936 843 729 731
Bokbussar, antal 232 201 154 135 137
Samlingar, mn 37,2 40,9 39,7 34,0 33,0
Lån, mn  85,7 102,2 96,2 85,9 70,4
Låntagare, mn 2,2 2,4 2,1 2,0 1,8
Biblioteksbesök, mn 49,3 64,0 52,6 53,7 35,3

1) Exkl. Åland

Källa: Undervisnings- och kulturministeriet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 8.4.2021

Film, museer, teatrar och orkestrar

  2000 2010 2017 2018 2019 2020
Biografer 228 172 172 181 176 *177
Biografsalonger 343 289 332 355 358 *360
Biografplatser, tusen 59 50 46 50 50 *50
Premiärer 176 186 201 210 201 . .
Besök per invånare 1,4 1,4 1,6 1,5 1,5 *0,7
Museer 1) 155 158 154 154 153 150
Utställningar 1 289 1 134 1 078 1 008 1 004 . .
Besök, mn 4,9 4,9 7,1 7,1 7,6 *4,5
Teatrar 2) 3) 60 59 59 59 59 59
Föreställningar 13 837 12 833 11 826 11 874 11 453 . .
Sålda biljetter, mn 2,6 2,6 2,3 2,4 2,3 *1,4
Orkestrar 2) 24 27 28 28 28 28

* preliminär uppgift

1) Museer som sköts på heltid, exkl. Åland

2) Statsandelsteatrar som omfattas av finansieringslagen

3) Inkl. Finlands Nationalteater och Finlands Nationalopera

Källor: Finlands filmstiftelse

Museiverket

Informationscentralen för teater i Finland

Undervisnings- och kulturministeriet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 14.4.2021

Konsumtionsandelar för massmedier 2019

  Ålder          
  15–24 25–44 45–59 60–69 Totalt  
  min/dygn         %
Grafiska medier totalt 54 50 53 83 58 12
  Tidskrifter 8 8 9 13 9 2
  Dagstidningar 1) 18 14 19 35 20 4
  Gratis- och plocktidningar 9 8 7 9 8 2
  Böcker 20 20 18 26 21 4
Elektroniska medier totalt 482 441 419 411 435 88
  Television 65 98 141 154 116 23
  Radio 30 60 84 107 72 14
  Internet 2) 387 283 194 150 248 50
Totalt 536 491 472 494 494 100

1) Inkl. prenumererbara och avgiftsbelagda tidskrifter

2) Inkl. alla användningsändamål för internet 

Källa: Kantar TNS Oy

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 14.1.2021

 

Ämnesområde: Kultur och massmedier

Senast uppdaterad 14.4.2021