Transport och turism

Innehåll

Trafiknät och persontrafik

Trafiknät 1990 2000 2010 2019 2020
Järnvägarnas banlängd 1), km 5 846 5 854 5 919 l   5 923 5 918
Spårvägens linjelängd, km 88 84 91 l   2) 49 50
Metrons linjelängd, km 16 21 21 36 36
Landsvägar 3), km 76 407 77 993 78 162 77 925 77 908
Kustfarleder, km 7 690 9 261 10 073 10 418 10 442
Insjöfarleder, km 9 460 8 894 9 747 9 813 9 806
Antal passagerare efter trafikform 1990 2000 2010 2019 2020
Järnvägstrafik, mn 46,0 54,8 69,0 92,8 59,5
Spårvägstrafik, mn 48,6 56,7 54,5 56,8 34,9
Metrotrafik, mn 35,4 51,9 57,1 92,6 60,4
Busstrafik 4), mn . . . . 339,8 353,5 . .
Taxitrafik, mn . . . . 57,0 52,3 . .
Sjötrafik 5), mn 14,0 20,7 21,7 23,9 9,6
Flygtrafik 5), mn 11,3 13,7 16,4 l 26,3 6,5

l   uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

1) Statens banor
2) Ändring i statistikföringen. Linjelängden har räknats i den ena riktningen.
3) Exkl. ramper och färjsträckor
4) Inkl. chartertrafik, men inte privattrafik
5) Inhemsk och internationell

Källor: Statistikcentralen, Transport och turism
Helsingfors stads trafikverk (HST)
Helsingforsregionens trafik (HRT)
Finavia
Trafikledsverket

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 17.8.2021

Fordon i registret 31.12

  1990 2000 2010 1) 2020 1)
Personbilar 1 938 856 2 134 728 2 877 484 3 632 851
Per tusen invånare 388 412 535 656
Paketbilar 209 558 239 095 347 258 502 047
Lastbilar 54 599 65 223 117 150 166 760
Bussar 9 327 9 852 13 650 19 282
Specialbilar 20 719 16 924 12 646 10 759
Alla bilar 2 233 059 2 465 822 3 368 188 4 331 699
Motorcyklar 60 170 90 877 226 877 283 214
Traktorer 316 870 332 584 376 807 466 551
Snöskotrar 2) . . 90 511 121 976 163 318
Alla fordon 3 146 308 3 697 037 5 331 582 6 926 137

1) Inkl. fordon som temporärt tagits ur trafik
2) Exkl. Åland

Källa: Statistikcentralen, Motorfordonsbeståndet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 25.5.2021

Fordon i registret 31.12.1922–2020

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Motorfordonsbeståndet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 18.3.2021

Döda i vägtrafiken

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källor: Statistikcentralen, Statistik över vägtrafikolyckor

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 18.3.2021

Utländska turisters övernattningar i inkvarteringsanläggningar

Inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt vandrarhem

Hemland 2019 % 2020 % Förändring av övernattningar, %
Ryssland 820 888 11,6 257 948 11,3 -69
Tyskland 661 981 9,4 246 184 10,7 -63
Förenade kungariket 569 294 8,1 168 341 7,3 -70
Frankrike 341 747 4,8 157 520 6,9 -54
Estland 243 107 3,4 151 971 6,6 -38
Nederländerna 262 222 3,7 130 662 5,7 -50
Sverige 558 453 7,9 102 209 4,5 -82
Förenta Staterna 309 118 4,4 81 652 3,6 -74
Kina 384 415 5,4 76 277 3,3 -80
Norge 189 938 2,7 74 104 3,2 -61
Övriga 2 714 834 38,5 844 468 36,9 -69
Totalt 7 055 997 100 2 291 336 100 -68

Källa: Statistikcentralen, Inkvarteringsstatistik

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 25.5.2021

Finländarnas fritidsresor till utlandet

Resor med övernattning i destinationslandet för befolkning i åldern 15–84 år

Destinations­land 2018 % 2019 % 2020 % Årsförändring 2019-2020, %
Estland 1 200 000 19 1 090 000 17 480 000 29 -56
Spanien 820 000 13 670 000 11 250 000 15 -63
Norge 190 000 3 220 000 4 110 000 7 -52
Sverige 700 000 11 720 000 12 . . . . . .
Thailand 130 000 2 120 000 2 . . . . . .
Lettland 140 000 2 130 000 2 . . . . . .
Tyskland 310 000 5 340 000 5 . . . . . .
Ryssland 240 000 4 250 000 4 . . . . . .
Italien 260 000 4 300 000 5 . . . . . .
Övriga 2 450 000 38 2 420 000 39 . . . . . .
Totalt 6 440 000 100 6 260 000 100 1 660 000 100 -73

Källa: Statistikcentralen, Finländarnas resor

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 25.5.2021

 

Ämnesområde: Transport och turism

Senast uppdaterad 24.11.2021