Transport och turism

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Trafiknät och persontrafik

Trafiknät 1990 2000 2010 2020 2022
km
Järnvägarnas banlängd 1) 5 846 5 854 5 919 5 918 5 918
Spårvägens linjelängd 88 84 91 l   2) 50 61
Metrons linjelängd 16 21 21 36 43
Landsvägar 3) 76 407 77 993 78 162 77 908 . .
Kustfarleder 7 690 9 261 10 073 10 442 10 455
Insjöfarleder 9 460 8 894 9 747 9 806 9 877
Antal passagerare efter trafikform 1990 2000 2010 2020 2022
Mn resor
Järnvägstrafik 46,0 54,8 69,0 59,5 76,1
Spårvägstrafik 48,6 56,7 54,5 34,9 41,8
Metrotrafik 35,4 51,9 57,1 60,4 69,9
Busstrafik 4) . . . . 339,8 229,0 . .
Taxitrafik . . . . 57,0 38,3 . .
Sjötrafik 5) 14,0 20,7 21,7 9,6 17,1
Flygtrafik 5) 11,3 13,7 16,4 l    6,5 15,6

l     uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

1) Statens banor
2) Ändring i statistikföringen. Linjelängden har räknats i den ena riktningen.
3) Exkl. ramper och färjsträckor
4) Inkl. chartertrafik, men inte privattrafik
5) Inhemsk och internationell

Fordon i registret 31.12

  1990 2000 2010 1) 2022 1)
Personbilar 1 938 856 2 134 728 2 877 484 3 699 634
- per tusen invånare 388 412 535 665
- helelektriska personbilar 2) 5 4 34 46 584
- laddhybrider 2) . . . . . . 107 115
Paketbilar 209 558 239 095 347 258 524 672
Lastbilar 54 599 65 223 117 150 173 769
Bussar 9 327 9 852 13 650 19 649
Specialbilar 20 719 16 924 12 646 10 352
Alla bilar 2 233 059 2 465 822 3 368 188 4 428 076
Motorcyklar 60 170 90 877 226 877 292 245
Traktorer 316 870 332 584 376 807 491 361
Snöskotrar 2) . . 90 511 121 976 171 868
Alla fordon 3 146 308 3 697 037 5 331 582 7 142 502

1) Inkl. fordon som temporärt tagits ur trafik
2) Exkl. Åland

Fordon i registret 31.12.1922–2022

Innehållet tillgängligt i Excel-format.
 

Döda i vägtrafikolyckor

Innehållet tillgängligt i Excel-format.

* preliminär uppgift

Utländska turisters övernattningar på inkvarteringsanläggningar

Bosättningsland 2022 % 2023* % Förändring av övernattningar, %
Tyskland 580 713 11,7 679 700 11,8 17,0
Förenade kungariket 507 660 10,2 566 858 9,9 11,7
Sverige 467 878 9,4 503 860 8,8 7,7
Förenta staterna 271 330 5,5 382 010 6,7 40,8
Frankrike 333 250 6,7 375 828 6,5 12,8
Nederländerna 247 667 5,0 278 486 4,9 12,4
Estland 203 337 4,1 197 552 3,4 -2,8
Italien 160 258 3,2 192 496 3,4 20,1
Spanien 160 344 3,2 177 992 3,1 11,0
Schweitz 146 191 2,9 161 117 2,8 10,2
Övriga 1 896 367 38,1 2 226 057 38,8 17,4
Totalt 4 974 995 100 5 741 956 100 15,4

* preliminära uppgifter

 

Finländarnas fritidsresor till utlandet

Resor med övernattning i destinationslandet för befolkning i åldern 15–84 år

Destinations­land 2018 2019 2020 2021 2022
Estland 1 200 000 1 090 000 480 000 330 000 900 000
Spanien 820 000 670 000 250 000 210 000 570 000
Sverige 700 000 720 000 . . 150 000 440 000
Grekland 250 000 250 000 . . . . 290 000
Italien 260 000 300 000 . . . . 250 000
Tyskland 310 000 340 000 . . . . 210 000
Norge 190 000 220 000 110 000 . . 200 000
Förenade kungariket 220 000 200 000 . . . . 160 000
Frankrike 140 000 160 000 . . . . 150 000
Övriga 2 350 000 2 310 000 . . . . 1 430 000
Totalt 6 440 000 6 260 000 1 660 000 1 280 000 4 600 000

Ämnesområde: Transport och turism

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 12.2.2024