Oikeus

Sisällysluettelo

Eräiden rikostyyppien 1) kehitys

  2010 2017 2018 2019*
Rikokset ja rikkomukset yhteensä 935 609 861 921 873 415 760 900
Rikoslakirikokset 505 357 438 373 443 525 447 389
Rikokset 2) 431 623 390 719 391 877 400 120
Varkaus, näpistys 148 213 125 431 122 741 125 672
Asuntomurrot 6 453 4 770 4 922 4 552
Liikemurrot 4 091 3 034 2 927 2 957
Myymälävarkaudet 53 439 44 907 45 620 47 234
Ryöstö 1 508 1 640 1 701 1 823
Vahingonteko 49 160 33 466 30 448 30 113
Petos, kavallus 19 163 26 529 27 868 31 493
Maksuvälinepetokset 4 458 6 678 6 111 6 214
Tappo, murha, surma 110 73 85 75
Tapon, murhan tai surman yritys 308 348 355 322
Pahoinpitely 33 082 33 535 33 639 33 509
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 1 102 1 168 1 373 1 796
Raiskaus 818 1 245 1 393 1 455
Rattijuopumus 21 130 17 685 19 006 18 640
Huumausainerikokset 19 724 27 777 29 140 31 319
Alkoholirikokset ja -rikkomukset 4 053 1 811 1 670 1 713
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen,
liikennerikkomus
503 986 471 202 481 538 360 780

* ennakkotieto

1) Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset
2) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennerikkomus

Lähde: Tilastokeskus, Rikos- ja pakkokeinotilasto

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty 22.1.2020

Vireille pannut konkurssit

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, Konkurssit

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty 22.1.2020

 

Aihealue: Oikeus

Päivitetty 6.3.2020