Oikeus

Sisällysluettelo

Eräiden rikostyyppien 1) kehitys

  2010 2017 2018 2019
Rikokset ja rikkomukset yhteensä 935 609 861 921 873 415 818 528
Rikoslakirikokset 505 357 438 373 443 525 452 771
Rikokset 2) 431 623 390 719 391 877 404 842
Varkaus, näpistys 148 213 125 431 122 741 126 906
Asuntomurrot 6 453 4 770 4 922 4 534
Liikemurrot 4 091 3 034 2 927 2 965
Myymälävarkaudet 53 439 44 907 45 620 47 720
Ryöstö 1 508 1 640 1 701 1 809
Vahingonteko 49 160 33 466 30 448 30 519
Petos, kavallus 19 163 26 529 27 868 32 167
Maksuvälinepetokset 4 458 6 678 6 111 6 296
Tappo, murha, surma 110 73 85 72
Tapon, murhan tai surman yritys 308 348 355 329
Pahoinpitely 33 082 33 535 33 639 33 849
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 1 102 1 168 1 373 1 709
Raiskaus 818 1 245 1 393 1 477
Rattijuopumus 21 130 17 685 19 006 18 498
Huumausainerikokset 19 724 27 777 29 140 32 307
Alkoholirikokset ja -rikkomukset 4 053 1 811 1 670 1 815
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen,
liikennerikkomus
503 986 471 202 481 538 413 686

1) Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset
2) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennerikkomus

Lähde: Tilastokeskus, Rikos- ja pakkokeinotilasto

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty 17.4.2020

Vireille pannut konkurssit

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

Lähde: Tilastokeskus, Konkurssit

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty 11.1.2021

 

Aihealue: Oikeus

Päivitetty 11.1.2021