Oikeus

Eräiden rikostyyppien 1) kehitys

  2010 2016 2017
Rikokset ja rikkomukset yhteensä 935 609 823 449 861 921
Rikoslakirikokset 505 357 466 857 438 373
Rikokset 2) 431 623 411 725 390 719
   Varkaus, näpistys 148 213 131 432 125 431
      Asuntomurrot 6 453 5 300 4 770
      Liikemurrot 4 091 3 329 3 034
      Myymälävarkaudet 53 439 46 806 44 907
   Ryöstö 1 508 1 673 1 640
   Vahingonteko 49 160 35 170 33 466
   Petos, kavallus 19 163 27 989 26 529
   Maksuvälinepetokset 4 458 15 124 6 678
   Tappo, murha, surma 110 78 73
   Tapon, murhan tai surman yritys 308 311 348
   Pahoinpitely 33 082 33 769 33 535
   Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 1 102 1 242 1 168
   Raiskaus 818 1 160 1 245
   Rattijuopumus 21 130 17 308 17 685
   Huumausainerikokset 19 724 25 082 27 777
   Alkoholirikokset ja -rikkomukset 4 053 2 876 1 811
Liikenneturvallisuuden vaarantaminen,
liikennerikkomus
503 986 411 724 471 202

1) Poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen tietoon tulleet rikokset
2) Pl. liikenneturvallisuuden vaarantaminen, liikennerikkomus

Lähde: Tilastokeskus, Rikos- ja pakkokeinotilasto

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty 18.6.2018

Vireille pannut konkurssit

Vireille pannut konkurssit

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Konkurssit

Taulukko Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty 1.2.2018

 

Aihealue: Oikeus

Päivitetty 19.9.2018