Finansiering och försäkring

Hushållens finansiella tillgångar

Hushållens finansiella tillgångar

Källa: Statistikcentralen, Finansräkenskaper

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 1.4.2019

Hushållens nya utbetalda bostadslån 1)

Hushållens nya utbetalda bostadslån 1)

Källa: Finlands Bank

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 1.4.2019

Lån 1) beviljade till hushåll 31.12

  Bostadslån Konsumtionskrediter Övriga lån Totalt
  md €
2013 88,3 13,1 15,2 116,6
2014 89,8 13,5 15,5 118,8
2015 92,0 14,1 15,9 122,0
2016 94,1 14,6 16,3 124,9
2017 96,1 15,3 16,7 128,1
2018 97,8 15,9 17,1 130,7

1) Lån beviljade av monetära finansinstitut i Finland

Källa: Finlands Bank

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 1.4.2019

 

Ämnesområde: Finansiering och försäkring

Senast uppdaterad 1.4.2019