Byggande

Innehåll

Färdigställda byggnader och bostäder

Färdigställda byggnader   2000 2010 2019 2020
Totalt mn m3 38,81 34,83 35,59 35,86
Bostadsbyggnader mn m3 13,51 10,98 13,23 12,49
Affärs- och kontorsbyggnader mn m3 6,18 5,53 6,16 4,57
Industri- och lagerbyggnader mn m3 8,10 7,30 7,41 8,46
Övriga byggnader mn m3 11,01 11,02 8,79 10,34
Färdigställda bostäder          
Totalt antal 35 259 25 213 42 933 39 031
Småhus antal 18 092 13 418 10 830 10 272
Flervåningshus antal 16 748 11 140 31 575 28 097
Kollektivbostadsbyggnader antal 18 213 - -
Bostadsbyggnader för speciella grupper antal - 85 208 161
Övriga än bostadsbyggnader antal 401 357 320 501

Källa: Statistikcentralen, Byggnads- och bostadsproduktion

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 6.5.2021

Färdigställda bostäder

Volymindex för nybyggnad 2015 = 100

Nya byggnader, utvidgande och ändringar som kan jämställas med ombyggnad

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statistikcentralen, Byggnads- och bostadsproduktion

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 6.5.2021

 

Ämnesområde: Byggande

Senast uppdaterad 6.5.2021