Teollisuus

Sisällysluettelo

Teollisuusyritysten toimipaikat 2019

Toimiala TOL 2008 Yritysten toimipaikat  
  Luku-
määrä
Henkilöstö 1),
henkilö-
työvuotta
Tuotannon
jalostus-
arvo
    Tuhatta milj. € %
Koko teollisuus 27 093 328 36 047 100
Kaivostoiminta ja louhinta 1 019 7 740 2,1
Teollisuus 22 607 299 29 876 82,9
   Elintarvikkeiden valmistus 1 896 31 2 238 6,2
   Juomien valmistus 214 3 440 1,2
   Tekstiilien valmistus 643 3 188 0,5
   Vaatteiden valmistus 906 2 102 0,3
   Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 172 1 145 0,4
   Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus
   (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus
1 824 18 1 161 3,2
   Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 310 17 3 002 8,3
   Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 926 6 379 1,1
   Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 30 3 780 2,2
   Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 415 12 2 675 7,4
   Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 46 4 1 370 3,8
   Kumi- ja muovituotteiden valmistus 603 12 988 2,7
   Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 927 12 1 058 2,9
   Metallien jalostus 160 13 1 372 3,8
   Metallituotteiden valm. (pl. koneet ja laitteet) 4 667 38 3 265 9,1
   Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten
   tuotteiden valmistus
639 20 2 056 5,7
   Sähkölaitteiden valmistus 501 15 1 535 4,3
   Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 1 524 43 3 925 10,9
   Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja
   puoliperävaunujen valmistus
251 10 677 1,9
   Muiden kulkuneuvojen valmistus 381 7 264 0,7
   Huonekalujen valmistus 861 6 376 1,0
   Muu valmistus 1 304 4 262 0,7
   Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 3 407 20 1 619 4,5
Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 1 590 12 4 349 12,1
Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja
  muu ympäristön puhtaanapito
1 877 10 1 081 3,0

1) Palkansaajat ja yrittäjät

Lähde: Tilastokeskus, Alueellinen yritystoimintatilasto

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 22.12.2020

Teollisuustuotannon volyymi-indeksi 2015 = 100

Sisältö saatavilla Excel-muodossa.

* ennakkotieto

Lähde: Tilastokeskus, Teollisuustuotannon volyymi-indeksi

Tiedot Excel-muodossa (xlsx)

Päivitetty: 11.5.2021

 

Aihealue: Teollisuus

Päivitetty 11.5.2021