Industri

Industriverksamhet efter näringsgren 2017

Näringsgren TOL 2008 Arbets-
ställen
Personal Produktionens
förädlingsvärde
    Tusen mn € %
Hela industrin 27 339 320 35 854 100
Utvinning av mineral 1 069 6 908 2,5
Tillverkning 22 796 292 29 844 83,2
   Livsmedelsframställning 1 879 30 2 132 5,9
   Framställning av drycker 190 3 364 1,0
   Textilvarutillverkning 668 3 191 0,5
   Tillverkning av kläder 925 2 124 0,3
   Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 189 1 73 0,2
   Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d.
   utom möbler
1 925 18 1 222 3,4
   Pappers- och pappersvarutillverkning 290 17 3 341 9,3
   Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 1 003 7 408 1,1
   Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade
    petroleumprodukter
28 3 945 2,6
   Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 404 12 2 174 6,1
   Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och
   läkemedel
44 4 1 294 3,6
   Tillverkning av gummi- och plastvaror 608 12 999 2,8
   Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska
   produkter
933 12 1 066 3,0
   Stål- och metallframställning 177 12 1 816 5,1
   Tillverkning av metallvaror utom maskiner och
   apparater
4 704 38 2 810 7,8
   Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 646 19 3 020 8,4
   Tillverkning av elapparatur 489 15 1 477 4,1
   Tillverkning av övriga maskiner 1 543 41 3 565 9,9
   Tillverkning av motorfordon, släpfordon och
   påhängsvagnar
258 8 553 1,5
   Tillverkning av andra transportmedel 370 7 413 1,2
   Tillverkning av möbler 886 6 334 0,9
   Annan tillverkning 1 366 4 238 0,7
   Reparation och installation av maskiner och
   apparater
3 271 18 1 286 3,6
Försörjning av el, gas, värme och kyla 1 566 11 3 746 10,4
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering
   och sanering
1 908 10 1 356 3,8

Källa: Statistikcentralen, Statistik över regional företagsverksamhet

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 30.1.2019

Volymindex för industriproduktionen

Volymindex för industriproduktionen

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Volymindex för industriproduktionen

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 4.9.2019

 

Ämnesområde: Industri

Senast uppdaterad 4.9.2019