Industri

Innehåll

Industriföretagens arbetsställen 2019

Näringsgren TOL 2008 Företagens arbetsställen     
  Antal Anställda 1),
årsverken 
Produktionens
förädlingsvärde
    Tusen mn € %
Hela industrin 27 093 328 36 047 100
Utvinning av mineral 1 019 7 740 2,1
Tillverkning 22 607 299 29 876 82,9
   Livsmedelsframställning 1 896 31 2 238 6,2
   Framställning av drycker 214 3 440 1,2
   Textilvarutillverkning 643 3 188 0,5
   Tillverkning av kläder 906 2 102 0,3
   Tillverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m. 172 1 145 0,4
   Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting
   o.d. utom möbler
1 824 18 1 161 3,2
   Pappers- och pappersvarutillverkning 310 17 3 002 8,3
   Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar 926 6 379 1,1
   Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade
   petroleumprodukter
30 3 780 2,2
   Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 415 12 2 675 7,4
   Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och
   läkemedel
46 4 1 370 3,8
   Tillverkning av gummi- och plastvaror 603 12 988 2,7
   Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska
   produkter
927 12 1 058 2,9
   Stål- och metallframställning 160 13 1 372 3,8
   Tillverkning av metallvaror utom maskiner och
   apparater
4 667 38 3 265 9,1
   Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 639 20 2 056 5,7
   Tillverkning av elapparatur 501 15 1 535 4,3
   Tillverkning av övriga maskiner 1 524 43 3 925 10,9
   Tillverkning av motorfordon, släpfordon och
   påhängsvagnar
251 10 677 1,9
   Tillverkning av andra transportmedel 381 7 264 0,7
   Tillverkning av möbler 861 6 376 1,0
   Annan tillverkning 1 304 4 262 0,7
   Reparation och installation av maskiner och
   apparater
3 407 20 1 619 4,5
Försörjning av el, gas, värme och kyla 1 590 12 4 349 12,1
Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering
   och sanering
1 877 10 1 081 3,0

1) Löntagare och företagare

Källa: Statistikcentralen, Statistik över regional företagsverksamhet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 22.12.2020

Volymindex för industriproduktionen 2015 = 100

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Volymindex för industriproduktionen

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 11.5.2021

 

Ämnesområde: Industri

Senast uppdaterad 11.5.2021