Hälsa

Innehåll

Hälso- och sjukvård

  2000 2010 2015 2019 2020
Läkare 15 905 l  20 306 21 980 . . . .
Invånare/läkare 325 l       264 249 . . . .
Tandläkare 4 794 4 699 5 000 . . . .
Sjukhus 389 271 253 . . . .
Apotek 595 618 615 623 626
  Recept, tusen 37 934 50 364 55 791 64 668 67 120
  Recept, per invånare 7,3 9,4 10,2 11,7 12,1

l   uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

Källa: Institutet för hälsa och välfärd THL

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 24.11.2021

Hälso- och sjukvårdsutgifterna 1)

Innehållet tillgängligt i Excel-format

1) Exkl. investeringsutgifter. Vid statistikföringen används statistik-
föringssystemet SHA 2011som grundar sig på EU-förordning.
2) Exkl. företagshälsovård, studerandehälsovård och munhälsovård. Inkl. hemsjukvård 2001–2014. 
3) Exkl. långtidsvård inom primärvård och specialiserad sjukvård. Inkl. hemvård från och med 2015. 

Källa: Institutet för hälsa och välfärd THL

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 25.5.2021

Primärvård och specialiserad sjukvård

  2000 2010 2017 2018 2019 1) 2020
  Tusen          
Hälsocentral            
Besök inom öppenvården 2)  25 131 27 191 I   25 087 25 138 I   23 050 . .
Läkarbesök 10 350 7 129 I     6 634 6 444 I     5 932 . .
Övriga 14 780 18 796 I   18 453 18 694 I   17 118 . .
Specialiserad sjukvård            
Besök inom öppenvården 3) 5 693 7 858 10 036 10 469 11 284 11 462
Dagkirurgiska vårdperioder 128 176 177 183 765 907
Vårdperioder i slutenvården 960 816 782 770 779 691

1) Uppgifter om primärvårdens öppenvård för år 2019 erhölls inte
täckande från alla hälsocentraler
2) Exkl. tandvård
3) Inkl. besök inom offentlig specialiserad sjukvård

l uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

Källa: Institutet för hälsa och välfärd THL

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 24.11.2021

Alkoholkonsumtion i 100 % alkohol

Innehållet tillgängligt i Excel-format

1) Fr.o.m. år 2000 resandeinförsel av alkoholdrycker, fr.o.m. år 2017
inkl. köp från utlandet via webben.

Källa: Institutet för hälsa och välfärd THL

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 20.4.20201

Andelen 20–64-åringar som använder tobaksprodukter 1) dagligen eller tidvis

Innehållet tillgängligt i Excel-format

1) Användningen av tobaksprodukter inbegriper användning av
cigaretter och snus och samtidig användning av båda produkterna

Källa: Institutet för hälsa och välfärd THL

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 23.8.2021

Dödsorsaker 2019

Dödsorsak Döda % Män % Kvinnor %
Circulationsorganens sjukdomar 18 267 34 9 255 34 9 012 34
Tumörer 13 267 25 7 097 26 6 170 23
Demens, Alzheimers sjukdom 10 153 19 3 401 13 6 752 25
Olyckor exkl. alkoholförgiftning 2 245 4 1 412 5 833 3
Andningsorganens sjukdomar 1 969 4 1 205 4 764 3
Alkoholrelaterade sjukdomar och alkoholförgiftningsolycka 1 718 3 1 306 5 412 2
Matsmältningsorganens sjukdomar 1 271 2 585 2 686 3
Självmord 746 1 567 2 179 1
Övriga dödsorsaker 4 326 8 2 260 8 2 066 8
Totalt 53 962 100 27 088 100 26 874 100

Källa: Statistikcentralen, Dödsorsaker

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 14.1.2021

 

Ämnesområde: Hälsa

Senast uppdaterad 25.11.2021