Hälsa

Hälso- och sjukvård

  2000 2010 2015 2016
Läkare 15 905 l  20 306 21 980 . .
Invånare/läkare 325 l      264 249 . .
Tandläkare 4 794 4 699 5 000 . .
Sjukhus 389 271 253 256
Apotek 595 618 615 613
  Recept, tusen 37 934 50 364 55 791 58 812
  Recept, per invånare 7,3 9,4 10,2 10,7

l uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

Källa: Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 9.10.2018

Hälso- och sjukvårdsutgifterna 1)

Hälso- och sjukvårdsutgifterna

Källa: Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 3.6.2019

Primärvård och specialiserad sjukvård

  2000 2010 2015 2016 2017
  Tusen
Hälsocentral          
Besök inom öppenvården 1)  25 131 27 191 24 093 24 488 25 087
Läkarbesök 10 350 7 129 6 830 6 620 6 634
Övriga 14 780 18 796 17 263 17 868 18 453
Specialiserad sjukvård          
Besök inom öppenvården 2) 5 693 7 858 9 352 9 770 10 036
Dagkirurgiska vårdperioder 137 190 200 198 196
Vårdperioder i slutenvården 962 827 795 786 784

1) Exkl. tandvård

2) Inkl. besök inom offentlig specialiserad sjukvård

Källa: Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 20.12.2018

Alkoholkonsumtion 1)

Alkoholkonsumtion i 100 % alkohol

1) Alkoholkonsumtion i 100 % alkohol

Källa: Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 3.6.2019

20 – 64-åringar som röker dagligen

20 – 64-åringar som röker dagligen

Källa: Institutet för hälsa och välfärd (THL)

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 9.10.2018

Dödsorsaker 2017

Dödsorsak Döda totalt % Män % Kvinnor %
Circulationsorganens sjukdomar 19 077 36 9 553 36 9 524 36
Tumörer 12 949 24 6 905 26 6 044 23
Demens, Alzheimers sjukdom 9 390 17 3 059 11 6 331 24
Olyckor (exkl. alkoholförgiftningsolycka) 2 325 4 1 519 6 806 3
Andningsorganens sjukdomar 2 084 4 1 263 5 821 3
Alkoholrelaterade sjukdomar och alkoholförgiftningsolycka 1 558 3 1 160 4 398 1
Matsmältningsorganens sjukdomar  1 231 2 606 2 625 2
Självmord 824 2 611 2 213 1
Övriga dödsorsaker 4 232 8 2 183 8 2 049 8
Totalt 53 670 100 26 859 100 26 811 100

Källa: Statistikcentralen, Dödsorsaker

Tabellen i Excelformat (xlsx)

Uppdaterad: 20.11.2018

 

Ämnesområde: Hälsa

Senast uppdaterad 3.6.2019