Vetenskap, teknologi och informationssamhället

Innehåll

Forsknings- och utvecklingsutgifter

Innehållet tillgängligt i Excel-format

1) Inkl. den privata icke-vinstsyftande sektorn
2) Uppskattning på basis av enkätsvar och andra kalkyler

Källa: Statistikcentralen, Forskning och utveckling

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 11.1.2021

Befolkningens användning av informations- och kommunikationsteknik

  2015 2016 2017 2018 2019 2020
  % av 16–89-åringar     
Internetanvändare 1) 86 88 88 89 90 92
Använder internet flera gånger om dagen 67 72 73 76 79 82
Smarttelefon 2) i eget bruk 69 72 77 80 83 87
Handlat i webbutik 1) 45 44 52 47 50 54

1) Under de senaste 3 månaderna
2) Mobil med internetanslutning och pekskärm

Källa: Statistikcentralen, Vetenskap, teknologi och informationssamhälle

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 5.1.2021

Företagens 1) elektroniska handel

  Internetförsäljning  EDI-försäljning 2)  Elektronisk handel totalt 
  md € % 3) md € % 3) md € % 3)
2006 14 5,2 26 9,6 40 14,8
2007 17 6,1 29 10,0 46 16,1
2008 18 6,1 33 10,9 51 17,0
2009 15 6,1 29 11,6 44 17,8
2010 17 6,4 36 13,2 53 19,6
2011 19 6,7 34 11,7 53 18,5
2012 12 3,8 38 12,3 50 16,1
2013 15 5,0 44 14,3 59 19,2
2014 15 4,6 52 16,4 67 21,0
2015 17 5,8 47 16,0 64 21,8
2016 18 6,2 42 14,4 60 20,6
2017 19 6,0 47 14,7 66 20,7
2018 23 6,6 56 16,2 79 22,8

1) Exkl. företag med färre än 10 anställda
2) Elektronisk dataöverföringsmetod mellan organisationer EDI (Electronic Data Interchange)
3) % av omsättningen

Källa: Statistikcentralen: Användning av datateknik i företag

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 19.12.2019

Apparater och anslutningar i hushållen 1)

  2013 2014 2015 2016 2017 2018
  % av hushållen
Platt-tv 76 81 85 86 87 87
Full HD TV 41 49 53 58 59 62
Smart-tv . . 19 24 30 34 . .
Tv-betalkort 26 26 25 22 21 20
IPTV 12 14 17 20 22 25
Hemmabio 24 22 22 22 19 19
Digitalkamera 2) 67 63 60 56 50 47
Kamerahelikopter . . . . . . 2 2 . .
Dator 90 90 90 91 90 91
Bärbar dator 77 78 78 79 79 81
Pekdator 22 39 51 56 59 61
Printer eller skanner 60 60 61 58 60 58
Mobilt bredband 53 57 67 68 72 73
Trådlöst nätverk (WLAN) 50 54 62 66 68 70
Kroppsnära smart enhet . . 5 13 18 22 . .
Trådtelefon (abonnemang) 14 12 9 9 7 6
Smarttelefon 60 69 76 82 87 90
GPS-navigator i bilen 31 35 32 32 30 31

1) Ålder på hushållets urvalsperson 15–74 år
2) Inkl. digital videokamera

Källa: Statistikcentralen: Konsumentbarometern

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 28.12.2018

 

Ämnesområde: Vetenskap, teknologi och informationssamhället

Senast uppdaterad 24.11.2021