Inkomst och konsumtion

Innehåll

Privatpersoners inkomster och skatter 2018

Inkomstklass, €  Inkomst-
tagare
 
Skattepliktiga
inkomster vid
statsbeskattningen
Inkomster Skatter
totalt
Skatter
  Tusen % Mn € Mn € %
            –  9 999 871 18,4 4 446 3,1 241 0,8
  10 000–19 999 1 046 22,1 15 592 10,9 1 461 4,8
  20 000–29 999 929 19,7 23 207 16,2 3 678 12,0
  30 000–39 999 782 16,6 27 093 18,9 4 977 16,2
  40 000–49 999 455 9,6 20 249 14,1 4 419 14,4
  50 000–59 999 247 5,2 13 483 9,4 3 328 10,9
  60 000–69 999 140 3,0 9 046 6,3 2 435 7,9
  70 000–79 999 81 1,7 6 019 4,2 1 719 5,6
  80 000–89 999 50 1,1 4 210 2,9 1 261 4,1
  90 000–99 999 31 0,7 2 980 2,1 939 3,1
100 000–149 999 61 1,3 7 233 5,0 2 472 8,1
150 000– 31 0,7 10 101 7,0 3 723 12,1
Totalt 4 724 100 143 656 100 30 654 100

Källa: Statistikcentralen, Skattepliktiga inkomster

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 23.3.2020

 

Låginkomsttagare

Innehållet tillgängligt i Excel-format.

1) Låga inkomster har personer vars hushålls disponibla penninginkomster per konsumtionsenhet understiger 60 procent av medianinkomsten för hela befolkningen.

Källa: Statistikcentralen, Inkomstfördelningsstatistik 

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 22.4.2021

Hushållens konsumtionsutgifter

  1980 1990 2000 2010 2019*
  %        
Bostäder, vatten, eletricitet, gas och andra bränslen 18,6 18,3 24,5 25,8 28,7
Transport 14,4 14,5 13,2 12,3 11,7
Livsmedel och alkoholfria drycker 21,3 16,3 12,6 12,1 11,4
Rekreation och kultur  10,2 11,2 11,3 11,9 10,2
Restauranger och hoteller 6,4 7,7 6,4 6,3 6,9
Hälsovård 2,1 2,9 3,8 4,4 4,9
Alkoholhaltiga drycker, tobak och narkotika 6,3 6,6 5,8 5,1 4,7
Inventarier, hushållsutrustning och rutinunderhåll av bostaden 6,1 5,4 4,8 5,3 4,6
Kläder och skodon 6,1 5,6 4,6 4,8 4,0
Kommunikationer 1,1 1,4 3,1 2,5 2,3
Utbildning 0,2 0,3 0,5 0,4 0,4
Diverse varor och tjänster 7,2 9,8 9,4 9,1 10,2
Totalt 100 100 100 100 100

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Nationalräkenskaper, årsvis

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 13.1.2021

Konsumtion per invånare

Produkt Enhet 1990 2000 2010 2018 2019*
Mjölk kg 177,9 148,2 135,4 110,2 104,9
Smör  kg 5,5 3,8 3,3 3,5 3,3
Surmjölk kg 19,5 16,0 12,4 8,7 8,2
Yoghurt kg 11,8 17,1 23,4 20,2 19,3
Ost  kg 12,7 16,5 19,0 25,7 24,9
Ägg kg 11,1 10,1 9,8 11,8 11,9
Nötter kg 0,5 0,7 1,1 1,7 1,8
Vete  kg 43,5 45,9 46,4 44,6 43,9
Råg  kg 17,4 15,3 16,1 15,3 15,3
Havre kg 4,5 3,0 5,4 7,3 9,5
Ris kg 4,6 5,6 5,2 6,0 6,6
Potatis  kg 60,3 61,6 . . . . . .
Färska grönsaker kg 41,5 52,8 56,1 63,5 66,3
Färsk frukt kg 50,2 45,2 47,1 58,9 59,2
Nötkött kg 21,8 19,0 18,6 19,3 18,8
Svinkött kg 33,0 33,0 34,9 32,5 30,8
Fjäderfäkött kg 6,8 13,3 18,2 25,6 26,6
Fisk 1) kg 18,9 13,2 15,2 14,9 14,9
Kaffe 2) kg 10,2 9,2 10,0 9,9 3) 9,9
Kakao kg 1,0 1,4 2,9 2,3 2,3
Socker  kg 34,7 32,0 31,8 29,2 27,9
Öl l 83,3 78,4 82,8 73,3 72,0
Vin l . . . . 12,2 11,4 11,2
Cider l . . . . 9,3 5,5 5,2
Long drink l . . . . 9,0 10,0 10,0
Starka alkoholdrycker l 7,7 5,0 5,6 4,2 4,1

* preliminär uppgift
1) Som filévikt
2) Försäljning av rostat kaffe
3) Slutlig uppgift

Källor: Naturresursinstitutet (Luke)

Kaffe- och rosteriförening

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 28.4.2021

 

Ämnesområde: Inkomst och konsumtion

Senast uppdaterad 29.4.2021