Internationella jämförelseuppgifter

Innehåll

Befolkning och areal efter land

Land Folkmängd,
mn
Årlig folkökning,
%
Förväntat antal
levnadsår
Areal,
km2
  2018 2010–2018 2019 2018
Finland 5,5 0,4 81 338 452
Sverige 10,2 1,0 82 438 574
Norge 5,3 1,0 82 323 772
Danmark 5,8 0,5 81 42 933
Island 0,4 1,1 83 103 000
Argentina 44,5 1,1 78 2 796 427
Australien 25,0 1,6 83 7 692 024
Belgien 11,4 0,6 81 30 528
Brasilien 208,5 0,8 75 8 515 767
Chile 18,6 1,0 79 756 102
Egypten 97,1 2,6 74 1 002 000
Estland 1,3 -0,1 77 45 227
Frankrike 64,8 0,4 82 551 500
Förenta Staterna 327,2 0,7 80 9 833 517
Grekland 10,7 -0,4 81 131 957
Indien 1 298,0 1,2 70 3 287 263
Indonesien 264,2 1,3 74 1 910 931
Irland 4,9 0,7 81 69 825
Israel 8,9 1,9 83 22 072
Italien 60,4 0,3 83 302 069
Japan 126,5 -0,2 86 377 930
Kanada 37,1 1,1 83 9 984 670
Kina 1 392,7 0,5 76 9 600 000
Lettland 1,9 -1,0 75 64 573
Litauen 2,8 -1,2 76 65 286
Luxemburg 0,6 2,1 83 2 586
Mexiko 125,3 1,2 77 1 964 375
Nederländerna 17,2 0,4 82 41 543
Nigeria 1) 193,4 . . 60 923 768
Nya Zeeland 4,9 1,4 82 268 107
Pakistan 2) 207,8 . . 69 796 095
Polen 38,0 0,0 78 312 679
Portugal 10,3 -0,3 81 92 226
Ryssland 3) 143,5 . . 72 17 098 246
Schweiz 8,5 1,0 83 41 291
Spanien 46,8 0,0 82 505 987
Storbritannien 66,5 0,7 81 242 495
Sydafrika 57,7 1,6 65 1 221 037
Tjeckien 10,6 0,2 79 78 870
Turkiet 81,4 1,2 76 783 562
Tyskland 82,9 0,2 81 357 582
Ukraina 42,1 -1,0 73 603 500
Ungern 9,8 -0,3 77 93 023
Österrike 8,8 0,7 82 83 878

1) 2016
2) 2017
3) 2013

Källor: FN: Demographic Yearbook

Eurostat

FN: Population and Vital Statistics Report

CIA: The World Factbook

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 24.4.2020

Bruttonationalinkomst, inflation och arbetslöshet efter land

Land Bruttonationalinkomst/invånare  Inflation Arbetslöshet
  USD USD, köpkraftskorrigerad % %
  2018 2018 2019 2019
Finland 48 280 48 580 1,0 6,6
Sverige 55 490 54 030 1,8 6,5
Norge 80 610 68 310 2,2 3,3
Danmark 60 140 56 410 0,8 4,9
Island 67 960 55 190 3,0 2,8
Argentina 12 390 19 870 53,5 9,8
Australien 53 230 50 050 1,6 5,3
Belgien 45 910 51 740 1,4 5,6
Brasilien 9 140 15 850 3,7 12,1
Chile 14 670 24 190 2,6 7,1
Egypten 2 800 12 100 13,9 10,8
Estland 21 140 34 970 2,3 5,1
Frankrike 41 080 46 360 1,1 8,4
Förenta Staterna 63 080 63 690 1,8 3,7
Grekland 19 770 29 670 0,3 17,2
Indien 2 020 7 680 7,7 5,4
Indonesien 3 840 12 670 3,0 4,7
Irland 61 390 67 050 0,9 4,9
Israel 40 920 39 940 0,8 3,9
Italien 33 730 42 290 0,6 9,9
Japan 41 310 44 380 0,5 2,3
Kanada 44 940 47 590 1,9 5,6
Kina 9 460 18 170 2,9 4,3
Lettland 16 510 29 780 2,8 6,5
Litauen 17 430 34 320 2,3 6,4
Luxemburg 70 870 72 200 1,7 5,4
Mexiko 9 180 19 340 3,6 3,4
Nederländerna 51 260 56 890 2,6 3,2
Nigeria 1 960 5 710 11,4 8,1
Nya Zeeland 40 640 39 410 1,6 4,1
Pakistan 1 590 5 860 6,7 4,5
Polen 14 100 30 010 2,3 3,5
Portugal 21 990 32 680 0,3 6,3
Ryssland 10 230 26 900 4,5 4,6
Schweiz 84 410 68 820 0,4 4,6
Spanien 29 340 39 800 0,7 14,0
Storbritannien 41 770 45 350 1,7 3,9
Sydafrika 5 750 13 250 4,1 28,2
Tjeckien 20 240 37 530 2,8 1,9
Turkiet 10 420 27 640 15,2 13,5
Tyskland 47 090 54 560 1,4 3,0
Ukraina 2 660 9 030 7,9 8,9
Ungern 14 780 29 860 3,3 3,4
Österrike 49 310 55 300 1,5 4,7

Källor: World Bank: World Development Indicators

ILO: ILOSTAT Database

OECD: Economic Outlook

IMF: World Economic Outlook

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 24.4.2020

Den offentliga sektorns underskott och skuld i EU-länderna

EU-land 2020 Underskott/överskott,
% i förhållande till BNP
Skuld,
% i förhållande till BNP
  2017 2018 2019 2017 2018 2019
Belgien -0,7 -0,8 -1,9 101,7 99,8 98,6
Bulgarien 1,1 2,0 2,1 25,3 22,3 20,4
Cypern 2,0 -3,7 1,7 93,9 100,6 95,5
Danmark 1,8 0,7 3,7 35,8 33,9 33,2
Estland -0,8 -0,6 -0,3 9,3 8,4 8,4
Finland -0,7 -0,9 -1,1 61,3 59,6 59,4
Frankrike -2,9 -2,3 -3,0 98,3 98,1 98,1
Grekland 0,7 1,0 1,5 176,2 181,2 176,6
Irland -0,3 0,1 0,4 67,7 63,5 58,8
Italien -2,4 -2,2 -1,6 134,1 134,8 134,8
Kroatien 0,8 0,2 0,4 77,8 74,7 73,2
Lettland -0,8 -0,8 -0,2 39,3 37,2 36,9
Litauen 0,5 0,6 0,3 39,1 33,8 36,3
Luxemburg 1,3 3,1 2,2 22,3 21,0 22,1
Malta 3,3 1,9 0,5 50,3 45,6 43,1
Nederländerna 1,3 1,4 1,7 56,9 52,4 48,6
Polen -1,5 -0,2 -0,7 50,6 48,8 46,0
Portugal -3,0 -0,4 0,2 126,1 122,0 117,7
Rumänien -2,6 -2,9 -4,3 35,1 34,7 35,2
Slovakien -1,0 -1,0 -1,3 51,3 49,4 48,0
Slovenien 0,0 0,7 0,5 74,1 70,4 66,1
Spanien -3,0 -2,5 -2,8 98,6 97,6 95,5
Storbritannien -2,5 -2,2 -2,1 86,2 85,7 85,4
Sverige 1,4 0,8 0,5 40,8 38,8 35,1
Tjeckien 1,5 0,9 0,3 34,7 32,6 30,8
Tyskland 1,2 1,9 1,4 65,3 61,9 59,8
Ungern -2,5 -2,1 -2,0 72,9 70,2 66,3
Österrike -0,8 0,2 0,7 78,3 74,0 70,4

Källa: Eurostat

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 24.4.2020

Skattekvot efter land 2018*

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: OECD

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 24.4.2020

Senast uppdaterad 10.3.2021