Offentlig ekonomi

Innehåll

Offentliga sektorns underskott/överskott och skuld

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Offentliga sektorns underskott och skuld

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 21.4.2021

Beskattningens struktur

Innehåller offentlig sektor och Europeiska unionens institutioner

  2016 2017 2018 2019 2020*
  Till löpande priser, mn €    
Inkomst- och kapitalskatter 32 934 34 404 34 505 35 470 34 717
Obligatoriska socialskyddsavgifter 27 630 27 000 27 647 28 295 27 367
Förmögenhetsskatter 3 066 3 459 3 349 3 477 3 574
Skatter på varor och tjänster 31 223 31 887 33 239 33 963 33 283
Övriga skatter 262 235 218 238 247
Totalt 95 115 96 985 98 958 101 443 99 188
Skattekvot, % i förhållande till BNP 43,7 42,9 42,3 42,2 41,8

* preliminär uppgift

Källa: Statistikcentralen, Skatter och avgifter av skattenatur

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 21.4.2021

Offentligt utvecklingssamarbete

 År Nettobelopp      
  Bilateralt
samarbete
Multilateralt
samarbete
Totalt % av brutto-
nationalinkomst
  mn € mn € mn €  
1990 320,1 223,9 544,0 0,61
2000 235,6 166,9 402,4 0,30
2001 250,6 183,8 434,4 0,30
2002 266,7 223,7 490,4 0,33
2003 273,2 221,1 494,3 0,33
2004 323,4 223,8 547,2 0,34
2005 480,1 245,6 725,7 0,44
2006 377,3 283,9 661,3 0,38
2007 426,6 290,2 716,9 0,38
2008 480,6 327,6 808,2 0,42
2009 568,1 358,4 926,5 0,51
2010 633,5 372,9 1 006,4 0,53
2011 615,7 395,5 1 011,2 0,51
2012 620,8 406,0 1 026,8 0,51
2013 618,0 463,1 1 081,1 0,53
2014 706,7 525,3 1 232,0 0,59
2015 629,1 532,0 1 161,1 0,55
2016 579,5 376,7 956,2 *0,44
2017 527,4 434,0 961,4 *0,43
2018* 400,0 433,7 833,7 0,35

* preliminär uppgift

Källa: Utrikesministeriet

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 8.1.2020

Ämnesområde: Offentlig ekonomi

Senast uppdaterad 21.4.2021