Länkar

Länkar till statistikmaterial och statistikens historia

Webbsidor

Litteratur

  • Suomen vuosisata. Andreasson Kristiina, Helin Vesa (red.) (2000). Helsingfors. Statistikcentralen
  • Statistikens historia i Finland till 1970. Luther Georg (1993). Helsingfors. Statistikcentralen.
  • Tilastokeskus 1971-2000. Marjomaa Pertti (red.) (2000). Helsingfors. Statistikcentralen.

Senast uppdaterad 18.1.2007