Terveys

Terveys-sivut kokoavat tilastotietoja naisten ja miesten kuolleisuudesta ja kuolemansyistä.

Lisää terveyteen liittyviä tilastotietoja sukupuolittain:

 

Naisten ja miesten elinajanodote

Vastasyntyneiden elinajanodote kuvaa sitä ikää, jonka kyseisenä vuonna syntyvien lasten odotetaan keskimääräisesti saavuttavan, jos kuolleisuus pysyy ennallaan. Miesten elinajanodote on säännönmukaisesti ollut matalampi kuin naisten. Elinajanodotteet ovat nousseet suhteellisen tasaisesti vuosikymmeniä ja samalla naisten ja miesten elinajanodotteet ovat jonkin verran lähentyneet.

Klikkaamalla kuviota voit tehdä lisävalintoja (muuttujavalinnat, taulukkonäkymä, tietojen vienti).

Vastasyntyneiden elinajanodote

Naisten ja miesten kuolemansyyt

Naisten ja miesten kuolemansyissä on jonkin verran eroa. Naisia kuolee miehiä enemmän hermostosairauksiin, lähinnä Alzheimerin tautiin. Miehillä taas alkoholi-, tapaturma- ja itsemurhakuolleisuus on korkeampaa kuin naisilla.

Klikkaamalla kuviota voit tehdä lisävalintoja (muuttujavalinnat, taulukkonäkymä, tietojen vienti).

 Alkoholikuolemat ja ikävakioitu -kuolleisuus (/100 000 henkeä) 1971-2015

 Tapaturmakuolemat ja ikävakioitu -kuolleisuus (/100 000 henkeä) 1971-2015

 Itsemurhat ja ikävakioitu itsemurhakuolleisuus (/100 000 henkeä) 1971-2015

Päivitetty 14.10.2021