Julkaistu: 30.6.2005

Aikapommi nimeltä

Puuttuvat tytöt

Tytöt ovat katoamassa ultraäänen nopeudella joistakin maista - arvaamattomin ja arvattavin seurauksin. Tietoajan 6-7/2004 keskiaukeaman karttasarja kertoo, että elämänkumppanin löytäminen alkaa olla sosiaalinen ongelma erityisesti maailman suurimmissa maissa. Miten nuorten miesten turhauttava tilanne purkautuu - siitä riippuen ongelma koskettaa muutakin maailmaa.

Jouni Kotkavuori

"Kun jollekin heistä ilmoitetaan tyttölapsen syntymästä, niin hänen kasvonsa synkkenevät ja hän on aivan murheen vallassa", kuvataan Koraanin Mehiläisen suurassa valitettavan tavallista vanhempien reaktiota. Kautta aikojen ihmiset ovat pyrkineet vaikuttamaan jälkeläistensä sukupuoleen. Muinaisessa Kreikassa miehet makasivat oikealla kyljellään yhdynnässä siinä toivossa, että se lisäisi pojan saamisen mahdollisuutta. 1700-luvun Ranskassa lääkärit neuvoivat - samassa tarkoituksessa - miehiä sitomaan vasemman kiveksensä seksin ajaksi. Menetelmät eivät tuota kummempia tuloksia. Niinpä syntymään päässeiden tyttöjen kohtalona on ollut - ja on edelleen - joutua karsinnan kohteeksi.

Nykyaikainen lääketiede tarjoaa entistä tehokkaampia keinoja. Sukupuolen etukäteen kertova ultraäänitutkimus ja aborttimahdollisuus ovat saaneet aikaan vakavan epätasapainotilan yhteiskunnissa, joissa tytöt ovat ei-toivottuja perheisiin. Toki käytetään väkivallattomampiakin keinoja. Useissa tutkimuksissa on todettu, että Aasian maissa naiset aloittavat ehkäisyn käytön pojan syntymän jälkeen. Käytäntö tuottaa suuressa populaatiossa myös miesenemmistöä, vaikkei tyttöjä suoranaisesti karsitakaan.

Vähiten miehiä sataa naista kohti

Venäjä 88
Liettua 88
Valko-Venäjä 88
Neitsytsaaret 87
Ukraina 86
Viro 86
Latvia 85

Eniten miehiä sataa naista kohti

Qatar 191
Kuwait 152
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat 148
Samoa 139
Bahrain 129
Oman 129
Saudi Arabia 122

Poikavallasta isoäitien maailmaan

Poikia syntyy enemmän, mutta naiset elävät pidempään. Tämän seurauksena sukupuolten väliset määräsuhteet vaihtelevat iän mukaan, kuten seuraavan aukeaman karttasarjasta käy ilmi. Suhteet toki vaihtelevat maittain myös esimerkiksi muuttoliikkeen myötä, joka yleensä kääntää kohdemaita mies- ja lähtömaita naisenemmistöisiksi. Aikaa myöten tilanne kyllä tasaantuu, kuten Australiassa. "Vielä 1950-luvulla oli laivarannassa joukko miehiä vastassa, kun Australiaan saapui nainen," Tilastokeskuksen väestöasiantuntija Mauri Nieminen naurahtaa.

Kaiken kaikkiaan miesten ja naisten määrät ovat koko maailmassa kutakuinkin tasoissa. Tämän sivun kartasta näkyy, että kokonaisuudessaan miesvaltaista aluetta on Pohjois-Afrikasta Kiinaan ulottuva vyöhyke. Naisia on enemmän Amerikoissa, Euroopassa ja entisen Neuvostoliiton alueella. Kokonaisuudessaan vähiten miespuolisia kansalaisia on Latviassa (85 sataa naispuolista kohti) ja Virossa (86/100).

Suomessa, ja muissa maissa joissa suhteeseen ei liiemmin kajota, syntyy 104-106 poikaa sataa tyttöä kohti vuosittain. Mutta poikia myös luonnostaan kuolee enemmän, ennen kuin ehditään parinmuodostusvaiheeseen. Suuremmasta kuolleisuudesta huolimatta alle 15-vuotiaiden maailma on poikien. Erityisesti näin on Kiinassa ja muualla Etelä-Aasiassa, jossa poikavalta kasvaa myös ihmisten vaikutuksesta, ei vain lääketieteen keinoin vaan myös tyttöjen aliravitsemuksen ja heikomman hoivan takia.

Biologian määräämää miesenemmistöä harventaa luonto; poikien taipumus kuolla tyttöjä enemmän tapaturmaisesti, väkivaltaisesti ja myös tauteihin. Selvästi tämä näkyy Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, jossa poikien suuri kuolleisuus on useissa maissa saanut alle 15-vuotiaiden poikien ja tyttöjen määrän suurin piirtein tasoihin. Kartalla punaisena näkyvä suuren poikavajauksen maa on sisällissodastaan, lapsisotilaistaan ja Suomeen loikanneista juniorijalkapalloilijoistaankin tunnettu Sierra Leone.

Myöhemmin poikien enemmyys pienenee muuallakin ja vaihtuu miesten varhemman kuolleisuuden takia ennen pitkää naisenemmistöksi. Suurta naisenemmistöä on perinteisesti selittänyt sota. Mitä pidempään maassa on ollut rauhallista, sitä myöhemmille vuosille miesten enemmyys jatkuu.

Suomessa vallitsi sodan jälkeen vuosikymmenet miesten markkinat pariutumismielessä, kun vielä siirtolaisuuskin perinteisesti vei enemmän miehiä. Sota näkyy edelleen siinä, että 80-vuotiaissa on kaksi naista miestä kohti. "Vuosi vuodelta tilanne on kuitenkin nyttemmin muuttunut; nyt miehet ovat enemmistönä jo 56-vuotiaisiin asti ja ikäluokka, jossa naisenemmistö muuttuu pysyväksi, on tänä vuonna 57-vuotiaiden kohdalla", tilastopäällikkö Leena Kartovaara toteaa. Poikkeuksena on 49-vuotiaiden ikäluokka, jossa jostain syystä miehet ovat vähemmistönä.

"Kehitys johtuu miesten ja naisten elinajanodotteiden eron kapenemisesta", Kartovaara sanoo. Alueittain tilanne tietenkin vaihtelee. Lehden takakannesta voi tarkistaa Suomen mies/nais-tasapainon kunnittain 20-39-vuotiaiden osalta. Kartta kertoo naisten suuremmasta suuntautumisesta kaupunkeihin ja syrjäkylille jääneistä miehistä. Kaikkiaan Suomessa asui viime vuoden lopussa 2 552 893 miestä ja 2 666 839 naista. Miehiä on siis väestöstä 48,9 ja naisia 51,1 prosenttia.

Kun katsotaan 65 vuotta täyttäneiden maailmaa, sitä hallitsevat naiset - ainakin määrällisesti. Kun miehet kuolevat kuka mihinkin nuorempina pois, elämää jäävät pitämään yllä isoäidit. Erityisesti näin on Venäjällä ja laajemminkin entisen Neuvostoliiton alueella ja Itä-Euroopassa. Ensin sodan ja sitten sortuneen sosialismin perintö yhdistettynä viinaan ja väkivaltaan niittää miehiä varhain ja suurin joukoin (ks. erillinen juttu Venäjästä, sivulla 22).

Mummovalta vallitsee kaikkialla muualla paitsi muutamissa rankasti miesvaltaisissa maissa, kuten Intiassa, Bangladeshissä, Afganistanissa, Iranissa, Saudi-Arabiassa ja Sudanissa. Näistä Bangladesh ja Afganistan kuuluvat niiden harvojen maiden joukkoon, jossa naisten elinajanodote on lyhyempi kuin miesten.

Kymmenien miljoonien naisten vajaus

Puuttuvien tyttöjen ongelma koskettaa monia Aasian maita, mutta suurimmat mittasuhteet sillä on kahdessa maailman suurimmassa maassa. Intiassa ja Kiinassa syntyy jo 117 poikaa sataa tyttöä kohti. Tilannetta pahentaa vielä se, että tyttölapsia kuolee myöhemminkin poikia enemmän heikomman ruuan ja lääkinnän takia (Intiassa erään tutkimuksen mukaan lasten leikkauksista vain 30 prosenttia tehdään tytöille).

Kiinassa miesenemmistön taustalla on yksilapsipolitiikka, jossa sinänsä ei säädetty mitään sukupuolesta. Kiinalaisvanhemmat ottivat oikeuden omiin käsiinsä ja selvittävät sikiön sukupuolen ultraäänitutkimuksella. Poikien suosiminen ja tyttöjen abortoiminen on johtanut siihen, että vuosittain syntyvässä 10 miljoonan kiinalaislapsen joukossa on aina puolen miljoonan pojan "ylijäämä". YK-raportin mukaan vuosikymmenen kuluessa Kiinan naisvaje uhkaa nousta 40-60 miljoonaan kadonneeseen tyttöön, mikäli avioparit jatkavat poikalapsien suosimista.

Tuore väestölaskenta kertoo, että 1990-luvulla tilanne paheni. Vielä vuoden 1990 laskennassa poikia syntyi 111,3 sataa tyttöä kohti, nyt luku on 116,9. Viidessä maakunnassa suhde on enemmän kuin 125 poikaa sataa tyttöä kohti. Guangdongissa luku on 130 ja Hainanissa peräti 135.

Kiinassa on tehty kaikkiaan arviolta 300 miljoonaa aborttia. Virallisesti maassa on julkistettu ohjesääntö, joka kieltää sukupuolen valitsemiseen tähtäävien aborttien tekemisen. Aborttien lisäksi tyttövauvoja on tapettu, myyty ja jätetty heittelle. Kiinassa poika on perinteisesti sukunsa jatkaja ja vanhempiensa vanhuuden turva. Perinne elää etenkin köyhällä maaseudulla. Vaurastuvissa kaupungeissa lapsen sukupuolella ei ole niin suurta merkitystä. Tosin miesten paremman ansaitakyvyn on arvioitu myös kaupungeissa vahvistavan poikien suosimista.

Naispulan arvioidaan johtavan rajuihin seurauksiin seksiteollisuudessa ja ihmisvirroissa. Pekingin viranomaiset pelkäävät epätasasapainon edistävän rikoksia ja sosiaalisia ongelmia, kuten avioliiton solmimista rahasta, naisten sieppauksia ja kauppaamista sekä prostituutiota.

Myös Intiassa perinteisesti huono tyttöjen tilanne vain paheni 1990-luvulla huolimatta virallisesta pyrkimyksestä lainsäädännön ja kampanjoiden avulla puuttua diskriminointiin. Tuoreen väestölaskennan mukaan maassa on 35 miljoonan naisen vajaus. Tyttölasten karsinnasta kertoo se että vajaus on suurin alle 7-vuotiaiden ikäryhmässä, nykyaikaisen lääketieteen käytöstä puolestaan se että väestöaskentatietojen mukaan suhde on huonoin varakkaissa ja teknologisesti edistyneissä osissa Intiaa. Miljoonien aborttien lisäksi käytetään muita keinoja laajalti; tyttölapsia hylätään ja surmataan antamalla esimerkiksi myrkkyä maidon seassa.

Tietyissä osissa Intiaa poikia syntyy jopa neljänneksen enemmän kuin tyttöjä. Pahimpia alueita ovat mm. Punjab, Haryana, Gujarat, Himachal Pradesh ja Delhi. Tyttöjen karsiminen ja suoranainen surmaaminen johtuu paitsi poikia suosivasta kulttuurista myös myötäjäis- ja hääperinteistä, jotka rasittavat taloudellisesti tytön perhettä. Myötäjäisten määrä voi ylittää perheen vuositulot viisinkertaisesti. Ultraäänitutkimuksia onkin mainostettu suorasukaisesti tyyliin "maksamalla tuhat rupiaa nyt säästät satatuhatta myöhemmin".

Seuraukset näkyvät varsinkin tulevaisuudessa, mutta jo nyt on tavallista, että miehet naivat reilusti itseään nuorempia naisia - kasvattaen näin tietysti nuorempien miesten tulevia vaikeuksia morsiamen löytämisessä. Jo nyt naisvaje on yhtenä taustatekijänä myös prostituutiolle, joka niittää karmeata satoa syntymään päässeiden tyttöjen parissa. Esimerkiksi Nepalista myydään tuhansia tyttöjä vuosittain seksiorjiksi Intiaan. Maiden rajalla käydään asiantuntijoiden mukaan maailman suurinta tyttökauppaa. Nepalin maaseudun köyhyys ja lukutaidottomuus tekevät siitä otollista aluetta tyttöjen houkuttelijoille ja sieppaajille. Jos ylipäänsä palaavat, tytöt tulevat aidsin saaneina takaisin. Omalta osaltaan sekin siirtää Nepalia niiden maiden joukkoon, joissa nainen voi odottaa elävänsä lyhyempään kuin mies.

Intiassa sai maaliskuussa ensi-iltansa elokuva Matrubhoomi ­- tarina Kalki-tytöstä, joka naitetaan viidelle veljekselle ja joutuu naispulan vuoksi tyydyttämään myös appensa seksuaaliset tarpeet. Ohjaaja-käsikirjoittaja sanoo haluavansa sokeerata katsojat tajuamaan, millaiseen yhteiskuntaan naisvaje on viemässä. Sekä Kiina että Intia ovat myös valtiovallan tasolla pyrkineet estämään tyttöjen syrjinnän. Väestölaskentatiedot kertovat kuitenkin tulosten olevan kaikkea muuta kuin rohkaisevia.

Jos lait, kauhukuvat ja kampanjat eivät tehoa, mikä auttaisi? Yksi arvio on, että tyttöjen pelastus tulisi niinkin yllättävältä suunnalta kuin markkinavoimilta. Kun naispula todella iskee, pitäisi niukan resurssin arvon nousta, mikä käytännössä voisi tarkoittaa esimerkiksi myötäjäisten pienenemistä. Tätä kautta ihmisten käyttäytyminen voisi muuttua ja tytöistä tulla halutumpia jälkeläisiä. Ennen sitä aikapommi voi räjähtää silmille monin tavoin ja monin paikoin. Kysymys kun ei ole vain yksittäisten nuorten miesten murheesta.

15-64-vuotiaita miehiä 100 naista kohti

Qatar 240
Kuwait 177
Samoa 169
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat 168
Oman 153
Bahrain 143
Saudi Arabia 139
Palau 119
Ranskan Guyana 117
Jordania 114
Brunei 113
Grenada 112
Djibouti 111
Andorra 111
Guam 111
St. Helena 108
Afganistan 107
Libya 107
Intia 107
Papua Uusi Guinea 107
Kiina 106
Bhutan 106
   
Venäjä 94
Haiti 94
Benin 94
Liettua 94
Kazakstan 94
Swazimaa 94
Etelä-Afrikka 94
Georgia 93
Albania 93
Viro 93
Botswana 93
Lesotho 93
Senegal 92
Burkina Faso 92
Puerto Rico 92
Montserrat 92
Kap Verde 92
Päiväntasaajan Guinea 92
Latvia 92
Moldova 92
Mali 91
Sierra Leone 91
Guinea-Bissau 91
Libanon 91
Ukraina 91
El Salvador 90
Tshad 90
Kamputsea 90
Neitsytsaaret 82

65 vuotta täyttäneitä miehiä 100 naista kohti

Ukkojen maat....

Qatar 257
Yhdistyneet Arabiemiirikunnat 246
Kuwait 180
Sudan 126
Saudi Arabia 125
Bangladesh 118
Oman 113
Afghanistan 111
Iran 110
Niger 110

....Mummojen maat

Moldova 59
Slovenia 59
Unkari 58
Kazakstan 53
Liettua 51
Valko-Venäjä 50
Ukraina 50
Pohjois-Korea 49
Eesti 49
Venäjä 48
Latvia 48

Ihmisvirtoja, prostituutiota, terrorismia...

Mikä saa nuoren miehen vyöttäytymään räjähteisiin tai lentämään päin pilvenpiirtäjää? Syitä haetaan yhteiskunnallisista oloista ja uskonnollisesta kiihkosta. Myös väestötilastot antavat näkökulmaa kysymykseen. Useissa Lähi-idän maissa, joissa terrorismille on ollut kasvualustaa, vallitsee huomattava miesten enemmyys. Syynä on paitsi miehiä suosiva yhteiskunta myös runsas vierastyövoiman käyttö. Elämänkumppanin löytymistä ajatellen tilannetta pahentaa myös moniavioisuus; menestyvä mies voi viedä harvoista naisista useampia.

Suurelle joukolle nuoria miehiä - alueen syntyvyyshän on maailman huippua - näkymät eivät siis ole kovin ruusuiset. Taloudelliseenkaan etenemiseen ei alueen alikehittyneissä maissa ihmeempiä väyliä monille aukene. Marttyyrille maalatut lupaukset neitsyistä paratiisissa voivat langeta aivan toisenlaiseen maaperään kuin länsimaista katsoen voi käsittää.

Montrealin yliopiston valtio-opin professori Morteda Zabouri totesi "Globalisaatio ja turvallisuus" -konferenssissa Alger'ssa: "Islamilaiseen kulttuuriin kuuluvissa maissa on noin 700 miljoonaa nuorta ihmistä vailla minkäänlaisia toiveita paremmasta tulevaisuudesta ja normaalista elämästä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että heillä ei ole mitään toiveita koulutuksesta, työpaikasta, asunnosta ja edellytyksistä perheen perustamiseen, siis normaalista elämästä. Jos heidän sosiaaliseen tilaansa ei pystytä seuraavan 15 vuoden aikana vaikuttamaan myönteisesti, erilaisten ääriliikkeiden kehitykselle on vakaa kasvupohja."

Terroritekoja rakentavampi vaihtoehto nuorelle miehelle on lähteä muille maille. Jo nyt kiinalaisia nuoria miehiä vyöryy maailmalle työn ja vaimon hakuun. Eniten heitä muuttaa kaupunkeihin, joissa jo on laajat kiinalaisväestöt eli sukulaisia joiden luona asua - Singaporeen, Lontooseen, Vancouveriin, San Franciscoon ja New Yorkiin.

Sukulaiskortteerin, työn ja rahan takia Yhdysvallat on ilmeinen kohdemaa. Se on mahdollisuuksien maa myös pariutumismielessä. Vuoden 2000 väestölaskennasta on julkaistu myös tietoja siviilisäädyn mukaan, ja ne kertovat, että Yhdysvalloissa on sataa naimatonta naista kohden vain 86 poikamiestä. Valitettavasti Mohammed Atta kumppaneineen kuitenkin piti vuoden 2001 syyskuussa katseensa tiukasti omassa päämäärässään.

Elinajanodote (Ecxel)


Päivitetty 30.6.2004