Teollisuustilasto

Teollisuustilaston yleislomakkeet vuosilta 1909- 1973 ja erikoislomakkeet vuosilta 1930, 1939 - 1944, 1950 ja 1960 on siirretty Kansallisarkistoon.

Teollisuustilaston yleislomakkeet

Teollisuustilaston erikoislomakkeet

Teollisuustilaston yleislomakkeet

Rajavuodet

  • Tilastoarkistossa vuodesta 1909 alkaen.
  • Vuodet 1885-1908 Kansallisarkistossa olevassa Kauppa- ja teollisuushallituksen arkistossa.

Kuvaus

Lomakkeissa on tietoja mm. seuraavista asioista: henkilökunta, työkoneet, käyttövoima, raaka-aineet, tuotteet ja työnseisaukset.

Lomakkeet on järjestetty 1909-1915 lääneittäin ja toimialoittain, 1916-1921 lääneittäin, kihlakunnittain ja toimialoittain. Vuodesta 1922 lähtien lomakkeet on järjestetty toimialoittain.

Teollisuustilastojen keskeisin luokitus on toimialaluokitus (TOL), jota muutettiin perusteellisesti vuonna 1954. - Luokitukset on syytä tarkistaa teollisuustilaston julkaisuista ja toimialaluokituksista (Tilastokeskuksen käsikirjoja 4).

Vuosien 1916-1921 lomakkeet on mikrokuvattu. Vuodesta 1974 lähtien perusaineistot ovat ainoastaan mikrokortteina.

LOMAKEAINEISTO ON SALAISTA 25 VUOTTA.

Arkistoluetteloon

Teollisuustilaston erikoislomakkeet

Rajavuodet

  • Vuodesta 1915 alkaen.

Kuvaus

Vuodesta 1915 lähtien yleislomakkeiden lisäksi ryhdyttiin keräämään toimialoittaisia määrä- ja arvotietoja käytetyistä raaka-aineista ja valmistuksesta erikoislomakkeilla, joissa on tietoja mm. seuraavista asioista: tuotanto, korjaus- ja palkkiotyö, raaka-aineet ja puolivalmisteet sekä pakkaus- ja polttoaineet.

1966 otettiin käyttöön järjestelmä, jossa oli kansilehti, tuotantolomake, raaka-ainelomake, pakkausainelomake ja polttoainelomake eri kansioissa.

1915-35 lomakkeet järjestetty lääneittäin, vuodesta 1936 lähtien toimialoittain.

Vuodesta 1974 lähtien perusaineistot ovat ainoastaan mikrokortteina.

LOMAKEAINEISTO ON SALAISTA 25 VUOTTA.

Arkistoluetteloon


Päivitetty 30.5.2012