Isät tilastoissa 2018

Isät Suomessa

Suomessa on lähes 1,26 miljoonaa isää. 15−82-vuotiaista miehistä yli puolella, noin 57 prosentilla, on lapsia. Yli 64-vuotiaista miehistä 81 prosenttia on isiä.

Miesten ikä ensimmäisen lapsen syntyessä on keskimäärin 32 vuotta. Viime vuonna isäksi tuli ensimmäistä kertaa noin 20 300 miestä.
Yhdellä isällä on keskimäärin 2,25 lasta. Eniten on kahden lapsen isiä, joita on runsaat 552 000. Yhden lapsen isiä on noin 310 000 ja kolmen lapsen isiä yli 268 000. Isiä, joilla 4 lasta tai enemmän, on 10 prosenttia isistä.

Lähde: Tilastokeskus, Väestötilasto 2017

Lapsiperheet

Lapsiperheitä on Suomessa runsaat 566 000. Lapsiperheissä elää noin 2,12 miljoonaa henkilöä, mikä on 39 prosenttia väestöstä.
Yleisin lapsiperhemuoto koostuu avioparista ja lapsista. Tällaisia perheitä on 58 prosenttia lapsiperheistä. Avoparin ja lasten muodostamia perheitä on lapsiperheistä 20 prosenttia. Lapsiperheistä noin 9 prosenttia on uusperheitä. Isien ja lasten muodostamien perheiden osuus lapsiperheistä on 3 prosenttia. Yksinhuoltajaisiä oli viime vuonna noin 17 600.

Lähde: Tilastokeskus, Väestötilasto 2017

Isien yleisimmät ammatit ja perhevapaiden käyttö

Isien yleisimpiä ammattiryhmiä ovat kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajat, myyntiedustajat ja talonrakentajat.

Vuoden 2017 aikana vanhempainpäivärahaa sai lähes 61 200 isää, joille maksettu keskimääräinen päiväkorvaus oli hieman alle 83 euroa. Vanhempainpäivärahapäivistä isien osuus oli 10 prosenttia (1 444 700 päivää). Vastaava osuus vuonna 2007 oli 6 prosenttia ja vuonna 1997 hieman alle 4 prosenttia.

Vanhempainpäivärahaa saaneista isistä lähes 98 prosenttia oli toiminut ammatissa viiden viime vuoden aikana. Heistä 93 prosenttia oli palkansaajia ja 7 prosenttia itsenäisiä yrittäjiä. Yleisin ammattiryhmä perhevapaita käyttäneiden isien joukossa oli erityisasiantuntijat, joita oli reilu viidesosa päivärahan saajista. Ikäryhmittäin tarkasteltuna noin kolmasosa päivärahoista maksettiin 30–34-vuotiaille isille.

Lähteet:
Tilastokeskus, Väestötilasto 2017
Kela, Lapsiperhe-etuustilasto 2017

Isien perhevapaat ympäri maailman

Suomessa isyysvapaa on pituudeltaan noin 9 viikkoa, josta isä voi olla kotona samaan aikaan äidin kanssa enintään 18 arkipäivää. Tämän lisäksi isä voi pitää vanhempainvapaata, jonka vanhemmat saavat jakaa keskenään haluamallaan tavalla. Vanhempainvapaan yhteenlaskettu kesto on noin puoli vuotta.

Pisimmät vain isille omistetut perhevapaat ovat Koreassa (53 viikkoa) ja Japanissa (52 viikkoa), mutta niiden käyttö on vähäistä. Euroopan maista pisimmät vain isien käytössä olevat perhevapaat ovat Ranskassa (28 viikkoa), Luxemburgissa (26 viikkoa) ja Portugalissa (21 viikkoa). Kuitenkin Ranskassa perhevapaiden käyttäjistä vain noin 4 prosenttia on miehiä. Isien osuus käytetyistä perhevapaista on suurin Pohjoismaissa ja Portugalissa.

Pohjoismaista isien osuus käytetyistä perhevapaista on suurin Islannissa, missä se on noin 30 prosenttia. Ruotsissa vastaava luku on 27 prosenttia ja Norjassa 21 prosenttia. Tanskassa isien käyttämä osuus perhevapaista on samalla tasolla Suomen kanssa, noin 10 prosenttia.

Lasten päivittäiseen hoitoon ja koulutukseen osallistuvien isien osuus on EU-maista suurin Ruotsissa (90 %), Portugalissa (87%), Hollannissa (83 %) ja Sloveniassa (82 %).

Lähteet:
Kela, Vanhempainpäivärahat
OECD, Policy Brief, Parental leave: Where are the fathers?
Nordic Social Statistical Committee (NOSOSCO), Nowbase, Number of days with daily cash benefits in connection with pregnancy, childbirth and adoption
Eurostat, Naisten ja miesten elämä Euroopassa − tilastollinen muotokuva, Lastenhoito ja kotityöt