Självständighetsdag 2019

Tal till Finland
Videon ”Bästa Finland”Bästa Finland, bästa festföremål!

Den sjätte december är det Din högtidsdag. Under Din 102-åriga självständighet har Du utvecklats till ett exemplariskt land i många avseenden. Man brukar berömma hjältar, men så här som finländare är det ibland lite svårt med beröm. Därför sökte vi över hela världen synpunkter på i vilka sammanhang Du har lyckats.

Det värmer vårt hjärta speciellt att Du är ett bra land för barn.


När barnen växer upp i Din famn och blir lite äldre, är det en glädje att se att unga personer är tillfreds med sitt liv och att Du ger dem goda förutsättningar för livet. 


Utbildningen och välbefinnandet Du erbjuder ger resultat som påverkar ända till vuxenlivet.


Jämställdhet är något Du är särskilt känd för i världen. Du är ett land där människor oberoende av kön har goda möjligheter att verka i samhället.

 • Finland är det fjärde jämställdaste landet i världen.
  Världsekonomiskt forum (WEF), Global Gender Gap Report 2018
 • I Finland är fördelningen av makten mellan könen det tredje mest jämställda i EU.
  Europeiska jämställdhetsinstitutet (EIGE), Gender Equality Index 2019: Power
 • Enligt en jämförelse i början av år 2019 har Finland näst mest kvinnliga riksdagsledamöter i Europa.
  Interparlamentariska unionen (IPU) och UN Women, Women in Politics 2019
 • Finland är världens tredje bästa land för kvinnor.
  Georgetown Institute for Women, Peace and Security (GIWPS) och fredsforskningsinstitutet (PRIO), Women, Peace and Security Index 2019


Företagsverksamhet, innovationer och konkurrenskraft är viktiga för nutidens stater. För att vara 102 år är Du exceptionellt förtrogen med digitalisering och innovation. En alert stat, minsann!


Så här under Din högtidsdag är det den mörkaste tiden på året. Vi kan ibland klaga på mörkret, kylan, högljudda konversationer, människor som kommer för nära vid busshållplatsen... Trots vårt klagande är vi i genomsnitt tämligen nöjda. Och tillitsfulla. Ibland tvivlar vi dock på att Du är världens lyckligaste land. Men så sägs det i världen.


För att omskriva Tolstoj ”alla lyckliga länder liknar varandra”. I flera av dessa jämförelser vi presenterar är Du i täten tillsammans med de andra nordiska länderna. På basis av jämförelserna ger Du oss flertalet orsaker att vara nöjda och lyckliga.


Utmärkta prestationer av en 102-åring. Varma gratulationer och trevlig självständighetsdag, Finland!

Videon ”Bästa Finland”

Titta på videon på YouTube