Databaslänkar som börjar med pxnet2 tas helt ur bruk

Länkarna till våra avgiftsfria statistikdatabaser börjar med teckensträngen pxdata.stat.fi. Om du fortfarande har använt sådana länkar till våra databaser som börjar med teckensträngen pxnet2.stat.fi, ska du gå över till att använda de nya länkarna. De gamla länkarna slutar att fungera 16.11.2022.

Denna typ av inledande teckensträngar slutar att fungera: pxnet2.stat.fi

Denna typ av inledande teckensträngar fungerar: pxdata.stat.fi

Ändringen gäller också gränssnittsanrop och sparade sökningar. 

Tidigare omdirigering tas ur bruk

Statistikcentralens avgiftsfria PxWeb-databaser flyttades till nya adresser 5.10.2022. Före ändringen meddelade vi att gamla länkar omdirigeras till de nya adresserna, men nu måste vi ta omdirigeringen ur bruk.

Vi beklagar eventuella besvär till följd av detta.

Databasernas webbadresser

Ändringen gäller bara följande databaser:

 • StatFin
  https://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin/[rekommenderat adressformat]
  https://statfin.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin/
  https://pxweb2.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/StatFin/
 • Kommunernas nyckeltal
  https://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Kuntien_avainluvut
 • Paavo
  https://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Postinumeroalueittainen_avoin_tieto
 • Ekonomiuppgifter som välfärdsområdena rapporterat
  https://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Hyvinvointialueet/
 • Kommunernas och samkommunernas rapporterade ekonomiuppgifter
  https://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Kuntien_talous_ja_toiminta/
 • Databasen över experimentell statistik
  https://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Kokeelliset_tilastot/
 • Invandrare och integration
  https://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/Maahanmuuttajat_ja_kotoutuminen/
 • FN:s indikatorer för hållbar utveckling
  https://pxdata.stat.fi/PXWeb/pxweb/sv/SDG/

Varför har StatFin många adresser?

I StatFin-databasens adress har man tidigare sett den server där databasen finns. Våren 2022 flyttades StatFin till en ny server, pxweb2, och dessutom infördes en aliasadress som börjar med teckensträngen statfin.stat.fi. Syftet med aliasadressen är att i fortsättningen förhindra sådana länkändringar som beror på serverändringar. I detta skede hade StatFin två fungerande webbadresser.

När vi började flytta andra databaser upptäckte vi att aliasadressen statfin.stat.fi kan ge en felaktig bild till användarna av andra databaser. För att undvika förväxlingar beslutade vi att inleda adresserna till alla våra avgiftsfria databaser med teckensträngen pxdata.stat.fi.

Du kan använda vilken som helst av de nya adresserna, också i gränssnittsanrop, men på Statistikcentralens webbplats övergår vi till att använda adresser som börjar med pxdata.stat.fi.