Presentation

Webbtjänsten Statistisk översikt är en databastjänst på tre språk (finska, svenska, engelska), som kan användas med en webbläsare. Användargränssnittet är enkelt och det fungerar med alla standardläsare och förutsätter ingen aktivering av Java-applet programmet.

De tabeller som tas ut ur tjänsten kan mångsidigt bearbetas vidare direkt i läsaren eller överföras i flera olika filformat till kundens egna program.

Tjänsten innehåller omkring 1 200 centrala tidsserier över ekonomin och konjunkturerna i form av månads- och kvartalsuppgifter. Statistiken i webbtjänsten uppdateras omedelbart då uppgifterna blivit offentliga och då de publicerats i Statistikcentralens tidsseriedatabas.