Väestö

Tässä maksuttomassa tietokannassa julkaistaan väestörakennetilastoja, jotka korvaavat maksuttomassa StatFin -palvelussa tähän asti julkaistut taulukot.

Tietokanta tarjoaa tilaston käyttäjälle mahdollisuuden tuottaa tilastotaulukoita alueittain oman valintansa mukaisesti. Alueittaisissa tilastoissa on mahdollisuus valita kuntatiedoista summautuvat isommat alueet myös kunnittain: seutukunnat, maakunnat, läänit, TE -keskukset ja tilastollinen kuntaryhmitys.


Päivitetty 6.5.2005