Befolkning

Tjänsten är en avgiftsfri PXWeb-databas. Genom att avgränsa med egna val kan tabellerna lätt tas ut och överföras till kundens egna program. Tabellinnehållet beskrivs mera detaljerat i beskrivningsfilen för varje tabell.


Senast uppdaterad 21.3.2006