Uppdateringar och ändringar

Uppgifter för februari 2023 uppdaterade (21.3.2023)

Uppgifter för januari 2023 uppdaterade (21.2.2023)

119e -- Preliminära uppgifter över befolkningsförändringar efter händelsemånad och område, 2023M01*
12qi -- Preliminära uppgifter över befolkningsförändringar efter händelsemånad (inkl. månader totalt) och område, 2023*

Uppgifter för december 2022 uppdaterade (26.1.2023)

Tidtabell för uppdateringarna 2023 (20.12.2022)

26.01.2023 Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2022, december
21.02.2023 Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2023, januari
21.03.2023 Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2023, februari
27.04.2023 Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2023, mars
25.05.2023 Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2023, april
20.06.2023 Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2023, maj
27.07.2023 Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2023, juni
22.08.2023 Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2023, juli
19.09.2023 Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2023, augusti
12.10.2023 Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2023, september
21.11.2023 Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2023, oktober
19.12.2023 Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2023, november