Tabell- och variabelförteckning

Databasens tabeller kan tabelleras bl.a. med följande områdesindelningar: kommun, ekonomisk region och hela landet.

Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2022 (preliminära)

119e -- Preliminära uppgifter över befolkningsförändringar efter händelsemånad och område, 2022M01*-2022M12*

 • Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ... (310)
 • Månad: 2022M01*, 2022M02*, 2022M03*, 2022M04*, ..., 2022M12* (12)
 • Befolkningsförändring: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Inflyttning mellan kommuner, Utflyttning mellan kommuner, Nettoomflyttning mellan kommuner, Flyttning inom kommunen, Invandring till Finland, Invandring till Finland från de nordiska länderna, Invandring till Finland från EU-länderna, Utvandring från Finland, Utvandring från Finland till de nordiska länderna, Utvandring från Finland till EU-länderna, Nettomigration, Den totala nettoflyttningen, Ingångna äktenskap, Skilsmässor, Folkökning, Korrigering av folkmängden, Den totala förändringen, Folkmängd (21)

12qi -- Preliminära uppgifter över befolkningsförändringar efter händelsemånad (inkl. månader totalt) och område, 2022*

 • År: 2022*, (1)
 • Område: HELA LANDET, Ackas, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (310)
 • Händelsemånad: Månader totalt, Januari, Februari, Mars, ... (13)
 • Uppgifter: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Inflyttning mellan kommuner, ..., Folkmängd (21)

Befolkningsförändringar efter område 1980 - 2017 (slutliga)

 • Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ... (312)
 • År: 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, ... (38)
 • Befolkningsförändring och folkmängd: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Inflyttning mellan kommuner, Utflyttning mellan kommuner, Nettoflyttning mellan kommuner, Nettomigration, Totalnettoflyttning, Folkökningen, Korrigering av folkmängden, Den totala förändringen, Folkmängd (12)

Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2018-2021 (slutliga)

Preliminära uppgifter över befolkningsförändringar efter referensmånad

 • Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, Alavus, Asikkala, ... (312)
 • Händelsemånad: Totalt, Januari, Februari, Mars, April, Maj, Juni, ... (13)
 • Befolkningsförändring: Levande födda, Döda, Naturlig folkökning, Inflyttning mellan kommuner, Utflyttning mellan kommuner, Nettoomflyttning mellan kommuner, Flyttning inom kommunen, Invandring till Finland, Invandring till Finland från de nordiska länderna, Invandring till Finland från EU-länderna, Utvandring från Finland, Utvandring från Finland till de nordiska länderna, Utvandring från Finland till EU-länderna, Nettomigration, Den totala nettoflyttningen, Ingångna äktenskap, Skilsmässor, Folkökning, Korrigering av folkmängden, Den totala förändringen, Folkmängd (21)

Statistikcentralen förbehåller sig rätten till eventuella förändringar i tabellernas innehåll och klassificeringarna.