Bakgrundsuppgifter om personer som flyttat

Databasen Bakgrundsuppgifter om personer som flyttat innehåller de färskaste statistiska bakgrundsuppgifterna för år 2010–2021 om de personer som flyttat till eller från kommunen.

Logga in i databasen

Databasens innehåll

Tabellerna innehåller uppgifter om flyttningsrörelsens in- och utflyttning (både efter inrikes omflyttning samt migration) efter bl.a.

  • huvudsaklig verksamhet
  • utbildningsnivå
  • näringsgren
  • ålder
  • inkomster

Tillgängliga områdesindelningar

Tabelluppgifterna finns tillgängliga kommunvis. Därtill kan uppgifterna granskas efter ekonomisk region, landskap, närings-, trafik- och miljöcentral och på hela landets nivå.