Uppdateringar och ändringar

Kommande uppdateringar 2023

Befolkningsstatistiktjänstens uppdateringstidtabell 2023

Databas Månad
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
Bostäder, byggnader och fritidshus       X   X       X    
Näringsstruktur och sysselsättning X       X X     X      
Bakgrundsuppgifter om personer som flyttat X X     X              
Flyttningsrörelse och befolkningsförändringar         X         X    
Familjer och bostadshushåll         X X            
Inkomster   X     X              
Månadsuppgifter om befolkningsförändringar X X X X X X X X X X X X
Befolkningsstruktur       X                

Gjrode uppdateringar 2023

Flyttningsrörelse och befolkningsförändringar är uppdaterad med uppgifter för år 2022 (30.5.2023)

12pj -- Personer som flyttat till kommunen efter ålder, kön och språk delområdesvis, 2010-2022
12pk -- Personer som flyttat från kommunen efter ålder, kön och språk delområdesvis, 2010-2022
12pt -- Levande födda efter kön, moderns ålder och moderns språk delområdesvis, 2010-2022
12ps -- Döda efter ålder, kön och språk delområdesvis, 2010-2022
12pu -- Befolkningsförändringar kommunvis, 2010-2022

Familjer och bostadshushåll är uppdaterad med uppgifter för år 2022 (26.5.2023)

12ze -- Bostadshushåll efter delområde, hustyp och bostadshushållets personantal, 2010-2022

12zm -- Åldringsbostadshushåll med personer över 65 år efter den äldsta och yngsta pers. ålder, 2010-2022

Flyttningsrörelse och befolkningsförändringar är uppdaterad med uppgifter för år 2022 (25.5.2023)

12pn -- Inflyttningen i flyttningsrörelsen mellan kommuner efter inflyttningskommun samt efter de inflyttades ålder, språk och utflyttningskommun, 2010-2022

12pp -- Utflyttningen i flyttningsrörelsen mellan kommuner efter utflyttningskommun samt efter de utflyttades ålder, språk och inflyttningskommun, 2010-2022

12pq -- In-, ut- och nettoflyttning efter de flyttandes ålder (1 år) kommunvis, 2010-2022

12pr -- Immigration och emigration efter de flyttandes ålder och språk enligt kommun, 2010-2022

Familjer och bostadshushåll är uppdaterad med uppgifter för år 2022 (12.5.2023)

12zd -- Bostadshushåll efter hustyp och bostadshushållets personantal, 2010-2022

12zf -- Bostadshushåll efter bostadshushåll/personer/rum, trångbodda och personantal, 2010-2022

12zh -- Bostadshushåll efter bostadshushållets storlek och lägenhetstyp, 2010-2022
12zi -- Bostadshushåll efter våningsytsklasser m2, bostadshushållets personantal och bostadshushåll och våningsyta, 2010-2022
12zk -- Åldringsbostadshushåll efter den äldsta personens kön, den äldsta personens ålder, bostadshushållets storlek och åldern på den yngsta personen, 2010-2022
12zn -- Bostadshushållen efter den äldsta personens kön, den äldstas ålder och bostadshushållets storlek, 2010-2022

12zt -- Bostadsbefolkningen efter bostadshushållets storlek och lägenhetstyp, 2010-2022

Bostäder, byggnader och fritidshus är uppdaterad med uppgifter för år 2022 (10.5.2023)

131e -- Bostäder efter användningssyfte, hustyp, boenderymlighet och antal rum, 2010-2022

131i -- Bostäder efter användningssyfte, våningsytagrupp och hustyp, 2010-2022

131k -- Fritidshus efter delområde och byggnadsår, 2010-2022

131n -- Byggnader efter delområde, användningssyfte, byggnadsår och våningsyta, 2010-2022

Månadsuppgifter om befolkningsförändringar är uppdaterad med uppgifter för år 2023 (27.4.2023)

Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2023, mars

Befolkningsstruktur är uppdaterad (14.4.2023)

12hk -- Befolkningen efter ålder (1-årsåldersgrupper) och delområde, 2010-2022

12hl -- Befolkningen efter kön och språk samt efter delområde, 2010-2022

12nh -- Befolkningen efter ålder (1-årsåldersgrupper), kön och språk samt efter delområde, 2022

Befolkningsstruktur är uppdaterad (31.3.2023)

12hj -- Befolkningen efter ålder, kön, språk och civilstånd, 2010-2022
12hm -- Befolkning efter medborgarskap, ålder (5-årsåldersgrupper), kön, landskap och ekonomiska regioner, 2010-2022
12hn -- Befolkning efter medborgarskap, ålder (5-årsåldersgrupper), kön, hela landet och kommun, 2010-2022
12hp -- Befolkning efter språk, ålder (5-årsåldersgrupper), kön, landskap och ekonomiska regioner, 2010-2022
12hq -- Befolkning efter språk, ålder (5-årsåldersgrupper), kön, hela landet och kommun, 2010-2022
12hr -- Befolkning efter födelsestat, ålder (5-årsåldersgrupper), kön, landskap och regioner, 2010-2022
12hs -- Befolkning efter födelsestat, ålder (5-årsåldersgrupper), kön, hela landet och kommun, 2010-2022

Bostäder, byggnader och fritidshus är uppdaterad med uppgifter för år 2022 (29.3.2023)

131j -- Fitidshus efter byggnadsår, 2010-2022

131p -- Byggnader efter byggnadens användningssyfte, byggnadsår och våningsyta, 2010-2022

131r -- Byggnader efter användningssyfte, uppvärmningssätt, värmekälla och våningsyta, 2010-2022

Månadsuppgifter om befolkningsförändringar är uppdaterad med uppgifter för år 2023 (21.3.2023)

Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2023, februari

Bakgrundsuppgifter om personer som flyttat är uppdaterad med uppgifter för år 2021 (27.2.2023)

  • 12i3 -- Personer som flyttat till området efter ålder, inkomsttyp och inkomstklass samt totalinkomst och genomsnittliga inkomster efter typ av inkomst, sysselsatta och övriga separat, 2010-2021
  • 12i4 -- Personer som flyttat från området efter ålder, inkomsttyp och inkomstklass samt totalinkomst och genomsnittliga inkomster efter typ av inkomst, sysselsatta och övriga separat, 2010-2021

Bakgrundsuppgifter om personer som flyttat är uppdaterad med uppgifter för år 2021 (24.2.2023)

  • 12i1 -- Sysselsatta som flyttat till kommunen efter näringsgren (TOL 2008), ålder, kön, yrkesställning och arbetsgivarsektor, 2010-2021
  • 12i2 -- Sysselsatta som flyttat från kommunen efter näringsgren (TOL 2008), ålder, kön, 2010-2021
  • 12hy -- Sysselsatta som flyttat till kommunen efter ålder, kön, yrkesställning och arbetsgivarsektor, 2010-2021
  • 12l9 -- Sysselsatta som flyttat från kommunen efter ålder, kön, yrkesställning och arbetsgivarsektor, 2010-2021

Inkomster är uppdaterad med uppgifter för år 2021 (23.2.2023)

Ny tabell: 138l -- Bostadshushållens inkomster, skatter och skulder efter inkomstdecil, 2010-2021

Månadsuppgifter om befolkningsförändringar är uppdaterad med uppgifter för år 2023 (21.2.2023)

Månadsuppgifter om befolkningsförändringar 2023, januari

Inkomster är uppdaterad med uppgifter för år 2021 (16.2.2023)

Ny tabell: 138h -- Bostadshushållens inkomster, skatter och skulder efter bostadens upplåtelseform och bostadshushållets sammansättning, 2010-2021

Inkomster är uppdaterad med uppgifter för år 2021 (13.2.2023)

124g -- Gini-koefficienter efter delområde (småområden)

Inkomster är uppdaterad med uppgifter för år 2021 (9.2.2023)

124a -- Bostadsbefolkningens inkomster, skatter och skulder efter ålder och kön delområdesvis (statistikområden)
124b -- Bostadsbefolkningens inkomster, skatter och skulder efter huvudsaklig verksamhet och inkomstklass delområdesvis (statistikområden)

124e -- Bostadsbefolkningens inkomster, skatter och skulder efter härkomst delområdesvis (småområden)

Inkomster är uppdaterad med uppgifter för år 2021 (2.2.2023)

123z -- Bostadshushållens inkomster, skatter och skulder efter inkomstslag och delområde (småområden), 2010-2021
124d -- Bostadshushållens inkomster, skatter och skulder efter bostadshushålsstruktur delområdesvis (småområden), 2010-2021