Beställning och prislista

Statistikpaketen i statistiktjänsten kan beställas genom att underteckna ett statistiktjänstavtal. För tjänsten behövs en användaridentifikation och ett lösenord, som levereras till beställaren efter det att statistiktjänstavtalet undertecknats. För att kunna använda statistiktjänsten behövs en Internetanslutning och en webbläsare.

Statistikpaketen i statistiktjänsten har prissatts separat och priset på varje paket bestäms enligt användarorganisation. För kommuner bestäms priset enligt kommunens invånarantal och för övriga organisationer enligt den önskade nyttjanderätten. Det är också möjligt att beställa tabellerna i statistikpaketen en och en.

Genom länkarna nedan kan Ni bekanta Er med innehållet i statistikpaketen. Vid presentationen av varje statistikpaket ges också kontaktinformation och prisuppgifter.