Lisätietoja

Suomen ympäristökeskus SYKE:
Sähköposti: alu_tuki@ymparisto.fi

Tilastokeskus:
Sähköposti: erityispalvelut@tilastokeskus.fi