Esittely

Palvelurekisterit

Yritysrekisteri

  • Yritysten ja toimipaikkojen osoitteet ja muut tiedot (ks. Tietosisältö)
  • Asiakkaan omien rekisterin päivitykset ja täydennykset esim. toimialatiedoilla sekä henkilöstön ja liikevaihdon suuruusluokkatiedoilla.
  • Asiakkaan hankkimat yritys- ja toimipaikkatiedot voidaan pitää sopimuksesta ajan tasalla.
  • Välitämme tietoja myös Ruotsin yritysrekisteristä (SCB:s Företagsregistret).

Konsernirekisteri

Konsernirekisteri sisältää tietoja mm. konsernisuhteista (linkit emo ja tytär sekä emo ja osakkuusyritysten välillä). Julkiset konsernitiedot mahdollistavat mm. ulkomaisten konsernien omistamien yritysten osoitetietojen poimimisen.

Julkisyhteisöjen rekisteri

Julkisyhteisöjen rekisterissä ovat kaikki valtion virastot, kunnat ja kuntayhtymät sekä niiden toimipaikat. Yhteensä rekisterissä on noin 22 000 toimipaikkaa.

Räätälöidyt tilastot

Tilinpäätöstiedot

Yritystoimintaa voidaan seurata myös yritysten tilinpäätöstietoja hyödyntämällä. Tilastokeskuksen tilinpäätösaineisto tarjoaa hyvä kuvan yrityssektorin toiminnasta, sillä aineisto sisältää noin 350 000 yrityksen tiedot.

Tilastolliset selvitykset ja analyysit

Räätälöidyt selvitykset yritysrekisterin aineistoista esim. yritystoiminnasta alueittain, toimialoittain ja suuruusluokittain.

Tilastot

Lait ja asetukset