Menetelmäseloste

Tietojenkeruumenetelmät ja tietolähteet

Tilastokeskuksen yritysrekisterin perustiedot saadaan hallinnollisista tietolähteistä (tärkein näistä on Verohallinto).

Tilastokeskus tekee jatkuvasti myös omia suoria tiedusteluja yrityksille. Tiedusteluissa selvitetään mm. yritysten toimiala, henkilöstön määrä ja toimipaikkarakenteeseen liittyvät tiedot. Tiedusteluja lähetetään vuosittain valtaosalle monitoimipaikkaisista ja yli 20 hengen yksitoimipaikkaisista yrityksistä. Muille yrityksille lähetetään tiedusteluja harvemmin rotaatioon perustuen. Uudet yritykset tiedustellaan melko pian toiminnan aloittamisen jälkeen.

Tämän lisäksi Tilastokeskus käyttää useita muita lähteitä eräiden tietojen, kuten toimialamuutosten, puhelinnumeroiden ja sijaintiosoitteiden, selvittämiseen.

Tietojen ajantasaisuus

  • Aloittamistiedot noin yhden kuukauden viiveellä ensimmäisestä yrityksen palkka- ja/tai ALV-suorituksesta.
  • Lopettamistiedot noin 1–5 kuukauden viiveellä.
  • Henkilöstö, liikevaihto, toimiala yms. noin 1–10 kuukauden viiveellä.