Ohjeet

Laskurin avulla voidaan tarkastella toimipaikkojen lukumääriä alueittain, toimialoittain ja henkilöstön suuruusluokittain.

Aluerajaus

 • Kunnittaisesta toimipaikkalaskuri-taulukosta alue on rajattavissa kunnalla tai kuntapohjaisilla alueilla (maakunta jne.) pudotusvalikon avulla.
 • Postinumeroittaisesta toimipaikkalaskuri -taulukosta alue on rajattavissa postinumerolla.

Toimialarajaus

 • Toimialat on valittavissa kaikilla toimialatasoilla, kun valintalaatikon pudotusvalikossa on valittuna Toimiala 2008. Valittaessa pelkästään joko kirjain-, kaksinumero- tai kolminumerotason toimialoja, toimialatason voi valita pudotusvalikon avulla.
 • Toimiala perustuu Tilastokeskuksen toimialaluokitukseen TOL 2008.

Henkilöstön suuruusluokkarajaus

 • Toimipaikat voi rajata myös henkilöstön suuruusluokilla:
  ei vielä tiedossa
  0–4 henkeä
  5–9 henkeä
  10–19 henkeä
  20–49 henkeä
  50–99 henkeä
  100–249 henkeä
  250–499 henkeä
  500–999 henkeä
  1 000– henkeä

PxWeb-tietokantojen käyttöohjeet