Klassificering av företag och sammanslutningar i datainsamlingar från företag – klassificeringstjänst

När du besvarar Statistikcentralens enkäter är du ibland tvungen att summera dina kunduppgifter enligt sektor eller näringsgren. Statistikcentralen använder uppgifter som klassificerats efter näringsgren eller sektor som primärmaterial för flera statistikgrenar.

På den här sidan finns länkar till filer som innehåller de grundläggande klassificeringarna för verksamma och nedlagda företag och sammanslutningar. I filer ingår verksamma företag och företag som lagt ned sin verksamhet 1.1.2018 eller senare. Som slutgräns används nedläggningen av FO-numret. Tabellerna uppdateras varje månad i början av månaden.

Filerna innehåller följande uppgifter:

  • FO-nummer
  • företagets namn
  • näringsgren på 2-siffernivå
  • sektorklass
  • typindelning av företagsverksamhet

variabeln ”typindelning av företagsverksamhet” kan ha följande värden:

  • 1 = mikroföretag
  • 2 = småföretag
  • 3 = medelstort företag
  • 4 = storföretag
  • 0 = odefinierat

Typindelningen har definierats efter företag på basis av antalet löntagare samt omsättning och/eller balansomslutning och koncernförhållande.

Tabeller

Materialet i klassificeringstabellen för klassificeringstjänsten för datainsamlingar från företag har delats upp i tre CSV-filer på grund av det stora antalet rader. Uppgifterna är sorterade enligt FO-nummer i stigande ordning från det lägsta till det högsta talet. Du behöver ett användarnamn och lösenord för att öppna tabellen. Du kan begära dem från rahoitus@stat.fi. Tabeller uppdateras mot slutet av månaden.

Filerna har uppdaterats 3.4.2024.

Mera information: rahoitus@stat.fi