Uutisia 21.10.2022

65-vuotiaiden elinajanodote laski vuonna 2021

Vastasyntyneiden poikien elinajanodote oli viime vuonna Suomessa 79,2 vuotta ja tyttöjen 84,5 vuotta. Poikien elinajanodote piteni vuoteen 2020 verrattuna 0,1 vuotta ja tyttöjen lyheni 0,2 vuotta. 65-vuotiaiden miesten ja naisten elinajanodotteet puolestaan laskivat viime vuonna poikkeuksellisesti.

65-vuotiaiden miesten odotettavissa oleva elinikä oli viime vuonna 18,5 vuotta ja naisten 21,9 vuotta. Edellisvuoteen verrattuna 65-vuotiailla miehillä elinajanodote laski 0,2 vuotta ja naisilla 0,1 vuotta.

”65-vuotiaiden miesten elinajanodotteen lasku oli vuonna 2021 suurempaa kuin kertaakaan yli 30 vuoteen.  65-vuotiailla naisilla laskua oli puolestaan jo toista vuotta peräkkäin, mitä ei myöskään ole tapahtunut yli 30 vuoteen”, sanoo yliaktuaari Joni Rantakari Tilastokeskuksesta.

Ahvenanmaan vastasyntyneillä pisimmät elinajanodotteet

Vuosina 2019–2021 syntyneiden elinajanodotteet olivat pisimmät Ahvenanmaalla, pojilla 81,3 vuotta ja tytöillä 86,3 vuotta. Lyhyimmät vastasyntyneiden elinajanodotteet olivat pojilla Kymenlaaksossa, 77,4 vuotta, ja tytöillä Kainuussa, 83,2 vuotta.

Poikien elinajanodote oli tyttöjen elinajanodotetta lyhyempi kaikissa maakunnissa. Vuosina 2019–2021 sukupuolten välinen ero oli suurin Kymenlaaksossa, jossa poikien elinajanodote oli 6,3 vuotta lyhyempi kuin tyttöjen. Pohjanmaalla sukupuolten välinen ero oli pienin, 4,1 vuotta.

Molemmilla sukupuolilla vastasyntyneiden elinajanodote oli vuosina 2019–2021 lyhyin maaseutumaisissa kunnissa. Tytöillä elinajanodote oli pisin kaupunkimaisissa kunnissa ja pojilla taajaan asutuissa kunnissa. Taajaan asutuissa kunnissa vastasyntyneiden poikien elinajanodote oli 79,3 vuotta eli noin vuoden pidempi kuin pidempi kuin maaseutumaisissa kunnissa, jossa se oli 78,4 vuotta. Kaupunkimaisissa kunnissa vastasyntyneiden tyttöjen elinajanodote oli 84,6 ja maaseutumaisissa kunnissa 84,2 vuotta.

Asuinpaikan lisäksi myös äidinkieli ennustaa eroja odotettavissa olevaan elinikään. ”Ruotsia äidinkielenään puhuvien poikien elinajanodote oli yli kaksi vuotta pidempi kuin äidinkielenään suomea puhuvien poikien elinajanodote. Tytöillä ero oli samansuuntainen, mutta ei yhtä suuri. Ruotsia äidinkielenään puhuvien tyttöjen elinajanodote oli reilun vuoden pidempi kuin suomea äidinkielenään puhuvien”, Rantakari toteaa.

Pohjoismaiden vertailussa ruotsalaisnaisten elinajanodotteessa suurimmat muutokset

Pohjoismaisessa vertailussa suomalaisnaiset ovat 30 vuoden aikana kirineet elinajanodotteessa samalle tasolle Ruotsin ja Norjan kanssa. Vuonna 2021 kaikissa kolmessa maassa naisten elinajanodote oli reilut 84 vuotta. Tanskalaisnaisten elinajanodote on pysytellyt muita Pohjoismaita alemmalla tasolla koko tarkastelujakson ajan.

Vastasyntyneiden elinajanodote Pohjoismaissa 1986–2021, naiset
Kuviossa on esitettynä Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan naisten elinajanodotteet välillä 1986-2021. Kaikilla elinajanodotteen trendi on ollut kasvava kyseisellä aikavälillä Tanskassa elinajanodotteen ollessa hieman muita jäljessä. Lähde: SCB, SSB, DST. 

Vuonna 2021 ruotsalaisnaisten elinajanodote nousi 0,5 vuodella, enemmän kuin kertaakaan viimeisen 30 vuoden aikana. Tätä edelsi kuitenkin vuonna 2020 huomattava elinajanodotteen lasku, joten vuoteen 2019 verrattuna naisten elinajanodote onkin noussut Ruotsissa vain 0,1 vuodella. Muissa Pohjoismaissa naisten elinajanodotteet laskivat vuonna 2021.

Vastasyntyneiden elinajanodote Pohjoismaissa 1986–2021, miehet
Kuviossa on esitettynä Suomen, Ruotsin, Norjan ja Tanskan miesten elinajanodotteet välillä 1986-2021. Kaikilla elinajanodotteen trendi on ollut kasvava kyseisellä aikavälillä, Tanskan ja Suomen elinajanodotteen ollessa muutamalla vuodella Norjaa ja Ruotsia jäljessä. Lähde: SCB, SSB, DST. 

”1980-luvulla suomalaismiehillä oli Pohjoismaiden lyhyin elinajanodote. Ero tanskalaismiehiin kaventui 1990–luvun puoliväliin mennessä, mutta molemmissa maissa elinajanodote oli silti vuonna 2021 noin kaksi vuotta lyhyempi kuin Ruotsissa ja Norjassa. Viime vuonna miesten elinajanodote nousi kaikissa neljässä maassa”, Rantakari sanoo.

Kuolleet 2021, elinajanodote

Lisätietoja: yliaktuaari Joni Rantakari p. 029 551 3249