Uutisia 29.1.2015

Alueluokitusmuutoksia 1.1.2015

Vuoden 2015 alusta astui voimaan kolme kuntaliitosta:

  • Kuopio (297) ja Maaninka (476) yhdistyvät Kuopioksi (297)
  • Pori (609) ja Lavia (413) yhdistyvät Poriksi (609)
  • Lieto (423) ja Tarvasjoki (838) yhdistyvät Liedoksi (423)

Kuntien lukumäärä Suomessa on nyt 317 (320 vuonna 2014).

Seutukuntiin tulivat seuraavat muutokset:

  • Kuopion seutukuntaan (112) kuuluu kaksi kuntaa: Kuopio (297) ja Siilinjärvi (749).
  • Lavia (413) liittyi Poriin (609), jolloin entisen Lavian kunnan alue siirtyi Pohjois-Satakunnan seu-tukunnasta (044) Porin seutukuntaan (043).
  • Tarvasjoki (838) liittyi Lietoon (423), jolloin entisen Tarvasjoen kunnan alue siirtyi Loimaan seutu-kunnasta (025) Turun seutukuntaan (023).

Tilastollinen kuntaryhmitys päivitettiin uuden taajamarajauksen mukaiseksi. Sen seurauksena

  • Mäntyharju (507) muuttui Taajaan asutusta kunnasta (2) Maaseutumaiseksi kunnaksi (3).
  • Sodankylä (758) muuttui Maaseutumaisesta kunnasta (3) Taajaan asutuksi kunnaksi (2).

Kuntien kielisuhde päivittyi seuraavasti:

  • Korsnäs (280) ja Luoto (440) muuttuivat yksikielisistä ruotsinkielisistä kunnista (2) kaksikielisiksi niin, että asukkaiden enemmistön kieli on ruotsi (3).

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) ruotsinkielinen lyhenne muuttui muotoon NTM-centralen. Aikaisempi lyhenne oli ELY-centralen.

Päivitetyt luokitukset löytyvät Tilastokeskuksen Metatietopalvelujen Internet -sivuilta.

Lisätiedot: Anne Väänänen, p. 029 551 2695, sähköposti: luokitukset@tilastokeskus.fi tai Miia Huomo, p. 029 551 3256

Jaa