Nyheter 11.11.2020

Databokslut: vid utvecklingen av datainsamlingen beaktas dataskyddet  

I Statistikcentralens senaste databokslut beskrivs särskilt utvecklingen av datainsamlingen och hur man i utvecklingsarbetet försöker förbättra dataskyddet.

Själva kärnan i Statistikcentralens nya strategi är information och användningen av information. ”Statistikcentralen vill slå samman information från olika källor på ett bättre sätt än för närvarande och göra det etiskt och transparent på så sätt att man får en tillförlitlig och öppen användning av uppgifter. Verksamheten ska därigenom vara godtagbar i samhället”, säger Statistikcentralens generaldirektör Marjo Bruun.

Merparten av datamaterialet för statistiken erhålls ur den offentliga förvaltningens befintliga register. Bland de nyaste, betydande administrativa datalagren finns inkomstregistret och Koski datalagret för studieprestationer och examina, som infördes år 2019.

Enligt statistiklagen ska Statistikcentralen samla in uppgifterna för statistiken så effektivt som möjligt med minimering av uppgiftslämnarnas svarsbörda. Därför utvecklar och tar Statistikcentralen i bruk också nya datainsamlingsmetoder. En sådan är t.ex. webbskrapning, med hjälp av vilken man automatiserat kan samla in uppgifter som finns färdigt på internet.

Statistikcentralens databokslut 2019 (pdf)

Förfrågningar: utvecklingschef Johanna Rantanen tfn 029 551 2730, förnamn.efternamn@stat.fi

Dela