Nyheter 9.2.2023

Det relativa sysselsättningstalets åldersgrupp ändras

I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning övergår man till att uppge det relativa sysselsättningstalet enligt åldersgruppen 20–64-åringar. Tidigare har det relativa sysselsättningstalet granskats enligt åldersgruppen 15–64-åringar. De första uppgifterna enligt den nya åldersgruppen publiceras 21.2.2023. 

”I praktiken måste man välja en åldersgrupp och använda dess uppgifter som det relativa sysselsättningstalet, trots att uppgifter finns tillgängliga om flera olika åldersgrupper. Valet av 20–64-åringar stöds av att åldersgruppen är den huvudsakliga åldersgruppen på arbetsmarknaden”, säger överaktuarie Pertti Taskinen vid Statistikcentralen.

I internationella mätare och indikatorer för det relativa sysselsättningstalet är åldersgruppen 20–64 år redan allmänt använd.  

”Ändringen innebär att vi tar ett steg mot europeisk praxis, vilket förbättrar uppgifternas internationella jämförbarhet”, konstaterar Taskinen.

I arbetskraftsundersökningens månatliga meddelande publiceras till en början det relativa sysselsättningstalet för både 15–64-åringar och 20–64-åringar. 

Det relativa sysselsättningstalet kan också i fortsättningen granskas enligt 15–64-åringar i databasen StatFin.

Förfrågningar: överaktuarie Pertti Taskinen tfn 029 551 2690