Nyheter 23.2.2022

Driften av tjänsten Findikator avbryts

Driften av tjänsten Findikator avbryts i vår. I den nuvarande tjänsten, som togs i bruk år 2009, har man sammanställt omkring 100 indikatorer som beskriver samhällsutvecklingen utgående från material som tagits fram av Statistikcentralen och andra informationsproducenter. Statistikcentralen har nu tyvärr blivit tvungen att besluta om att avstå från upprätthållandet av tjänsten, vilket innebär att man i slutet av februari slutar uppdatera uppgifterna med uppgifter från andra informationsproducenter och att tjänsten stängs 15.3.

En viktig orsak till att driften av Findikator avbryts är att den teknik som ligger till grund för tjänsten har blivit föråldrad under årens lopp och att vi för närvarande inte kan förnya den. Tjänsten uppfyller inte heller tillgänglighetskraven i den gällande lagen om digitala tjänster.

Vi koncentrerar nu våra krafter på att ta i bruk nya statistiksidor på vår webbplats och på att revidera den nuvarande webbplatsen. Revideringen kommer inom kort bland annat att göra det lättare att använda och hitta statistisk information samt att skapa möjligheter att utveckla nya typer av tjänster.

När Statistikcentralens webbtjänst förnyas satsar vi på att utveckla publiceringen av indikatorer och annat motsvarande innehåll. På så sätt kan vi delvis möta samma informationsbehov som Findikator möter i dagsläget. Målet är också att inleda förhandlingar med våra nuvarande samarbetspartner om att utveckla en ny gemensam tjänst som ersätter Findikator.