Uutisia 28.11.2022

Eero Lehto palkittu Eino H. Laurila -kansantulomitalilla

Vuoden 2022 Eino H. Laurila -kansantulomitali on myönnetty kauppatieteen tohtori Eero Lehdolle. Mitali myönnetään tunnustuksena kansantalouden tilinpidon käytöstä talouden analysoinnissa ja ennustejärjestelmien hyödyntämisessä.

Eero Lehto toimi 1980–1986 tutkijana Suomen Pankissa pääosin rahapolitiikan osastolla ja vuosina 1986–1988 ekonomistina Kansallis-Osake-Pankissa. Pääosan urastaan hän on toiminut Palkansaajien tutkimuslaitoksessa (nykyisin Työn ja talouden tutkimus LABORE), jossa hänen ensimmäisenä tehtävänään oli sovittaa kansantalouden tilinpidon kehikko tutkimuslaitoksen ennustejärjestelmään. 1990-luvun puolivälistä Eero Lehto oli keskeisesti mukana talouden ennusteiden laadinnassa, jossa perehtyneisyys kansantalouden tilinpidon kehikkoon oli välttämätöntä. Viimeiset kymmenen vuotta työurastaan Eero Lehto toimi Palkansaajien tutkimuslaitoksen ennustepäällikkönä.

Tutkimustoiminnassa Lehto on ollut erityisen kiinnostunut markkinoiden ja yritysten käyttäytymisestä ja julkaissut niistä lukuisia artikkeleita. Hän toimi myös useita vuosia Tilastokeskuksen kansantalouden tilinpidon asiantuntijaryhmän jäsenenä.

Eino H. Laurila -kansantulomitali on tunnustus merkittävästä työstä kansantaloudellisen tutkimuksen ja etenkin kansantalouden kuvausjärjestelmien kehittämisen, soveltamisen ja tunnettuuden hyväksi. Mitalilla halutaan myös edistää kansantaloudellisen tutkimuksen ja käytännön tilastotyön vuorovaikutusta.

Mitalin jaosta päättävät Ekonomiska Samfundet i Finland, Suomen Tilastoseura, Taloustieteellinen Yhdistys, Tilastokeskus ja Yrjö Jahnssonin Säätiö. Ensimmäisen mitalin sai vuonna 1993 professori Eino H. Laurila mittavasta työstään Suomen kansantalouden tilinpidon kehittäjänä.

Lisätietoja:
Kehittämispäällikkö Tuomas Rothovius, Tilastokeskus, p. 029 551 3360, etunimi.sukunimi@stat.fi