Nyheter 18.6.2021

Finland i siffror 2021 berättar om oss alla

Statistikcentralens färska publikation Finland i siffror 2021 handlar om oss och det samhälle vi lever i. Publikationen i kompakt fickformat innehåller uppgifter om befolkningen, ekonomin, samhället och miljön i form av statistiska siffror och grafiska figurer. I statistiken ingår varje finländare, hem, skola, arbetsplats och kommun.  

Infograf. År 2020: Folkmängd 5 533 793 personer. Levande födda 46 463. Avlidna 55 488. 31 865 ensamboende som fyllt 90 år. Medelåldern för köpare av första bostad 29,7 år. Bostadshushållens bostadsskuld i genomsnitt 102 240 euro per bostadshushåll. Källa: Statistikcentralen.

Exempel ur publikationen

 • I slutet av år 2020 uppgick Finlands befolkning till 5 533 793 personer, vilket är 8 501 personer fler än året innan.
 • År 2020 föddes 46 463 barn, dvs. 850 fler än år 2019.
 • I fjol hade 7,8 procent av befolkningen något annat språk än finska, svenska eller samiska som modersmål.
 • Av bostadshushållen var 45 procent i fjol enpersonsbostadshushåll, 33 procent tvåpersonsbostadshushåll och 22 procent trepersonsbostadshushåll eller bostadshushåll med fler personer.
 • År 2019 var medianen för heltidsanställda löntagarnas totallöner 3 460 euro i månaden för män och 2 896 euro i månaden för kvinnor.
 • Av de sysselsatta arbetade 31 procent regelbundet hemma i november 2020, medan 15 procent av de sysselsatta arbetade regelbundet hemma i januari.
 • Enligt preliminära uppgifter var bruttonationalprodukten per invånare 42 936 euro i fjol.
 • Statsskulden var i fjol 22 517 euro per invånare.
 • År 2019 var 12,3 procent av befolkningen låginkomsttagare.
 • Av elproduktionen var enligt preliminära uppgifter 9,8 procent vindkraft och 0,3 procent solenergi i fjol.
 • Finländarna gjorde i fjol 1,7 miljoner fritidsresor till utlandet med övernattning i destinationslandet. Jämfört med år 2019 minskade antalet resor med 73 procent. Passagerarantalet på Finlands flygplatser minskade med 75 procent i fjol jämfört med år 2019.
 • 15–69-åringar läste böcker i 21 minuter och använde internet i 248 minuter under ett dygn år 2019.

Finland i siffror innehåller utöver uppgifter från Statistikcentralen bl.a. statistik som framställts av Institutet för hälsa och välfärd, Naturresursinstitutet, Tullen, Fpa, Pensionsskyddscentralen och Lantmäteriverket.

Publikationerna finns i tryckt form på tre olika språk: Finland i siffror 2021, Suomi lukuina 2021 och Finland in Figures 2021. Publikationerna finns på Statistikcentralens webbplats i pdf-format och som webbtjänst.

Publikationerna går att beställa via PunaMusta Oy:s webbutik och kundtjänst, tfn 010 2308 365.

Förfrågningar: Sirkku Hiltunen, planerare för informationstjänst tfn 029 551 6373